Home » Thức mệnh lệnh trong tiếng Pháp
Today: 18-08-2022 03:44:24

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Thức mệnh lệnh trong tiếng Pháp

(Ngày đăng: 09-03-2022 12:01:50)
           
Thức mệnh lệnh trong tiếng Pháp được dùng để đưa ra lời chỉ dẫn, lời khuyên hoặc ra lệnh. Thức mệnh lệnh trong tiếng Pháp có những nguyên tắc nhất định.

Đặc điểm của thức mệnh lệnh.

Thức mệnh lệnh không có chủ ngữ.

SGV, Thức mệnh lệnh trong tiếng Pháp.png Động từ ở thức mệnh lệnh được chia theo 3 ngôi "Tu, Vous, Nous".

Complétez les phrases suivantes! 

Vas à l'école!

Allons au cinéma!

Một số lưu ý đối với thức mệnh lệnh.

Động từ thuộc nhóm thứ nhất, có đuôi "_ER" khi chuyển sang thức mệnh lệnh thì ngôi "Tu" bỏ "s", ngoại trừ động từ "Aller". Những nhóm động từ khác thì ta vẫn giữ "s" ở ngôi "Tu".

Tu regardes la télévision --> Regarde la télévision!

Tu vas au cinéma --> Vas au cinéma!

Tu fais des exercices --> Fais des exercices!

Tu finis ton travail avant 8 heures --> Finis ton travail avant 8 heures!

Một số động từ bất quy tắc khi chuyển sang thức mệnh lệnh.

Être --> Sois (Tu) - Soyons (Nous) - Soyez (Vous).

Avoir --> Aie (Tu) - Ayons (Nous) - Ayez (Vous).

Savoir --> Sache (Tu) - Sachons (Nous) - Sachez (Vous). 

Tu es moins méchant --> Sois moins méchant!

Nous sommes sages --> Soyons sages!

Vous êtes sympathiques avec vos amis --> Soyez sympathiques avec vos amis!

Tu as de bonnes notes --> Aie de bonnes notes!

Nous avons des enfants --> Ayons des enfants!

Vous avez des enfants --> Ayez des enfants!

Tu sais faire cuisiner --> Sache faire cuisiner!

Nous savons lire en français --> Sachons lire en français!

Vous savez lui donner des conseils --> Sachez lui donner des conseils!

Chuyên mục "Thức mệnh lệnh trong tiếng Pháp" được biên soạn bởi giáo viên Trung tâm tiếng Pháp SGV.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news