Home » Câu bị động trong tiếng Nga thì quá khứ
Today: 18-08-2022 02:57:56

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Câu bị động trong tiếng Nga thì quá khứ

(Ngày đăng: 09-03-2022 12:02:06)
           
Câu bị động trong tiếng Nga với hình thức đơn giản nhất bằng cách sử dụng động từ быть thể hiện cho hành động quá khứ.

Câu bị động trong tiếng Nga được thể hiện trong cả thì quá khứ và hiện tại, cấu trúc bị động thì quá khứ khác với cách hình thành cấu trúc bị động thì hiện tại:

SGV, Câu bị động trong tiếng Nga thì quá khứ.png Дедушка построил дом. = Дом был построен дедушкой. (Ông xây nhà = Ngôi nhà được xây bởi ông).

Мама купила хлеб. = Хлеб был куплен мамой. (Mẹ đã mua bánh mì = Bánh mì được mua bởi mẹ).

Врачи использовали лекарство. = Лекарство было использовано врачами. (Bác sĩ chế tạo thuốc = Thuốc được chế tạo bởi bác sĩ).

Trong câu bị động chủ ngữ thực hiện hành động chuyển qua cách 5 (công cụ cách). Hình thức của động từ быть và động từ bị động sẽ thay đổi dựa vào chủ ngữ ở cách 1.

Я прочитал книгу. = Книга была прочитана.

Я прочитал роман. = Роман был прочитан.

Я прочитал статьи. = Статьи были прочитаны.

+ Hình thức động từ bị động thì quá khứ:

он                               она                                   оно                                      они

был đ.từ +н             была đ.từ +на               было đ.từ +но                  были đ.từ +ны

Chuyên mục "Cấu trúc bị động trong tiếng Nga thì quá khứ" được biên soạn bởi giáo viên tiếng Nga Trường ngoại ngữ SGV.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news