Home » Chia động từ nhóm 1 trong tiếng Pháp ở thì hiện tại
Today: 18-08-2022 03:25:06

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Chia động từ nhóm 1 trong tiếng Pháp ở thì hiện tại

(Ngày đăng: 09-03-2022 12:03:07)
           
Động từ trong tiếng Pháp được phân làm ba nhóm và phải được chia theo thì, thể của chủ ngữ mà nó đi kèm. Động từ nhóm 1 trong tiếng Pháp ở thì hiện tại có cách chia như thế nào và có những lưu ý nào cần nhớ?

Các quy tắc chia động từ nhóm 1 trong tiếng Pháp ở thì hiện tại:

Quy tắc.

SGV, Chia động từ nhóm 1 trong tiếng Pháp ở thì hiện tại.png Động từ nhóm 1 trong tiếng Pháp là những động từ có đuôi "-ER". Ở thì hiện tại, động từ nhóm 1 có cách chia như sau:

Chúng ta lấy động từ nguyên mẫu sau đó bỏ đuôi "_ER" và thêm:

e (Je)                               - ons (Nous)

es (Tu)                             - ez (Vous)

e (Il/Elle)                          - ent (Ils/Elles)

Lưu ý:

Ngôi "Je, Il, Elle" có cách chia giống nhau.

Cách đọc của các ngôi "Je, Tu, Il, Elle, Ils, Elles" giống nhau.

Một số lưu ý.

Chỉ có động từ "Aller" có cách chia khác.

Aller

Je vais

Nous allons

Tu vas

Vous allez

Il/Elle va

Ils/Elles vont

Những động từ tận cùng là "_CER" thì ở ngôi "Nous" có cách chia cần lưu ý:

Commencer

Je commence

         Nous commençons

Tu commences

         Vous commencez

Il/Elle commence

         Ils/ Elles commencent

Những động từ tận cùng là đuôi "_GER" thì ở ngôi "Nous" có cách chi khác

Manger

                 Je mange

         Nous mangeons

                 Tu manges

         Vous mangez

                 Il/ Elle mange

         Ils/ Elles mangent

Những động từ tận cúng là "_YER" có cách chia cần lưu ý

Một số động từ như  "Essayer, nettoyer, essuyer, payer, appuyer, ployer"

Essayer

                 J’essaie

         Nous essayons

                 Tu essaies

         Vous essayez

                 Il/ Elle essaie

         Ils/ Elles essaient

Một số động từ như "Épeler, Appeler" có cách chi cần lưu ý.

Appeler

                 J’appelle

         Nous appelons

                 Tu appelles

         Vous appelez

                 Il/ Elle appelle

         Ils/ Elles appellent

Một số động từ như "Acheter, Peser, Lever, Mener, Celer, Geler, Modeler,..." có cách chia cần lưu ý:

Acheter

                 J’achète

         Nous achetons

                 Tu achètes

         Vous achetez

                 Il/ Elle achète

         Ils/ Elles achètent

Một số động từ như " Répéter, Espérer, Préférer, Compléter,..." có cách chia cần lưu ý:

Répéter

                 Je répète

         Nous répétons

                 Tu répètes

         Vous répétez

                 Il/ Elle répète

         Ils/ Elles répètent

Chuyên mục "Chia động từ nhóm 1 trong tiếng Pháp ở thì hiện tại" được biên soạn bởi giáo viên Trường Pháp ngữ SGV

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news