Home » Mệnh lệnh thức trong tiếng Nga
Today: 07-07-2022 05:47:42

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Mệnh lệnh thức trong tiếng Nga

(Ngày đăng: 09-03-2022 12:14:12)
           
Hình thức mệnh lệnh thức trong tiếng Nga được chia ra thành hai ngôi và mỗi động từ trong tiếng Nga đều có hình thức mệnh lệnh thức.

Động từ trong tiếng Nga cũng có dạng "yêu cầu" ai làm điều gì đó, chúng ta sử dụng động từ mệnh lệnh thức để hỏi, yêu cầu, đề nghị, hướng dẫn ai đó làm điều gì một cách lịch sự. Hình thức động từ mệnh lệnh thức gồm hai loại: chia ở ngôi ты và chia ở ngôi вы. Ngoài ra, ngôi вы còn được dùng với ý nghĩa lịch sự ở mức độ cao.

SGV, Mệnh lệnh thức trong tiếng Nga.png

 

Виктор, не кури здесь! (Viktor, không được hút thuốc ở đây!).

Друзья, не уходите! (Các bạn, đừng rời khỏi đây!).

Господа, пройдите в конференц-зал (Quí vị, hãy đi vào phòng họp).

Hình thành động từ thức mệnh lệnh:

Động từ nhóm 1

Động từ chia ở ngôi я

Mệnh lệnh thức “ты”

Mệnh lệnh thức “вы”

читать

играть

работать

гулять

читаю

играю

работаю

гуляю

читай

играй

работай

гуляй

читайте

играйте

работайте

гуляйте

 

Động từ nhóm 2

Động từ chia ở ngôi я

Mệnh lệnh thức “ты”

Mệnh lệnh thức “вы”

смотреть

говорить

купить

любить

смотрю

говорю

куплю

люблю

смотри

говори

купи

люби

смотрите

говорите

купите

любите

Một số động từ chuyển động ở hình thức mệnh lệnh được chuyển đổi như sau:

идти - иди (идите).

ходить - ходи (ходите).

бежать - беги (бегите).

ездить - езжай (езжайте).

писать - пиши (пишите).

Chuyên mục "Mệnh lệnh thức trong tiếng Nga" được biên soạn bởi Khoa tiếng Nga Trường ngoại ngữ SGV.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news