Home » Thì tương lai đơn trong tiếng Pháp - Phần 1
Today: 18-08-2022 02:20:26

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Thì tương lai đơn trong tiếng Pháp - Phần 1

(Ngày đăng: 09-03-2022 12:03:49)
           
Thì tương lai đơn (Le Futur simple) trong tiếng Pháp chủ yếu nói về một hành động sẽ diễn ra trong tương lai. Vậy thì tương lai có cấu trúc và được sử dụng trong những trường hợp nào?

 I. Cấu tạo của thì tương lai đơn

Tất cả những động từ được chia ở thì tương lai đơn đều tận cùng là những đuôi sau:

Je --> _ai                                       Nous --> _ons

Tu --> _as                                     Vous --> _ez

Il/ Elle --> _a                                  Ils/ Elles --> _ont

SGV, thi tuong lai don trong tieng Phap - phan 1

 a. Động từ thuộc nhóm 1: "_ER"

Động từ tận cùng "_ER" + đuôi của thì tương lai đơn

CHANTER

Je chanterai

Nous chanterons

Tu chanteras

Vous chanterez

Il/ Elle chantera

Ils/ Elles chanteront

+ Ngoại trừ

ALLER

J’irai

Nous irons

Tu iras

Vous irez

Il/ Elle ira

Ils/ Elles iront

 

ENVOYER

J’enverrai

Nous enverrons

Tu enverras

Vous enverrez

Il/ Elle enverra

Ils/ Elles enverront

Những động từ tận cùng ở thì hiện tại tận cùng là đuôi "_YER" thì ta phải chuyển y-->i trước khi thêm các đuôi của thì tương lai

ESSAYER

J’essaierai

Nous essaierons

Tu essaieras

Vous essaierez

Il/ Elle essaiera

Ils/ Elles essaieront

Động từ "Appeler" và những động từ tương tự nó phải gấp đôi "l" trước khi thêm đuôi của thì tương lai đơn

APPELER

J’appellerai

Nous appellerons

Tu appelleras

Vous appellerez

Il/ Elle appellera

Ils/ Elles appelleront

Động từ "Lever" và những động từ tương tự nó có cách chia cần lưu ý:

LEVER

Je lèverai

Nous lèverons

Tu lèveras

Vous lèverez

Il/ Elle lèvera

Ils/ Elles lèveront 

Động từ "Jeter" và những động từ tương tự nó có cách chia cần lưu ý:

JETER

Je jetterai

Nous jetterons

Tu jetteras

Vous jetterez

Il/ Elle jettera

Ils/ Elles jetteront 

b. Động từ thuộc nhóm 2: "_IR"

Động từ tận cùng "_IR" + đuôi của thì tương lai đơn

FINIR

Je finirai

Nous finirons

Tu finiras

Vous finirez

Il/ Elle finira

Ils/ Elles finiront 

c. Động từ thuộc nhóm 3

Những động từ tận cùng "_IR" + đuôi của thì tương lai đơn

SORTIR

Je sortirai

Nous sortirons

Tu sortiras

Vous sortirez

Il/ Elle sortira

Ils/ Elles sortiront 

Ngoại trừ một số động từ như: Venir, Revenir, Devenir, Tenir, Obtenir

VENIR

Je viendrai

Nous viendrons

Tu viendras

Vous viendrez

Il/ Elle viendra

Ils/ Elles viendront  

Động từ tận cùng "_DRE" + đuôi của thì tương lai đơn

PRENDRE

Je prendrai

Nous prendrons

Tu prendras

Vous prendrez

Il/ Elle prendra

Ils/ Elles prendront  

Động từ tận cùng "_RE" + đuôi của thì tương lai đơn

LIRE

Je lirai

Nous lirons

Tu liras

Vous lirez

Il/ Elle lira

Ils/ Elles liront   

Động từ tận cùng "_TRE" + đuôi của thì tương lai đơn

METTRE

Je mettrai

Nous mettrons

Tu mettras

Vous mettrez

Il/ Elle mettra

Ils/ Elles mettront   

Chuyên mục "Thì tương lai trong tiếng Pháp- Phần 1" được biên soạn bởi giáo viên Trung tâm tiếng Pháp SGV

Nguồn: http://saigonviva.edu.vn

Related news