Home » Trạng động từ trong tiếng Nga
Today: 18-08-2022 02:45:56

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Trạng động từ trong tiếng Nga

(Ngày đăng: 09-03-2022 11:40:30)
           
Trạng động từ là một dạng không đầy đủ của động từ vừa mang tính chất của động từ vừa mang tính chất của trạng từ.

Trạng động từ trong tiếng Nga là dạng không đầy đủ của động từ dùng để mô tả hành động thêm hay bổ sung hành động. Tồn tại hai dạng trạng động từ: chưa hoàn thành thể và trạng động từ hoàn thành thể.

SGV, trang dong tu trong tieng nga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cách hình thành trạng động từ:

Инфинитив НСВ

(Động từ nguyên mẫu thể chư hoàn thành)

говорить

заниматься

искать

учиться

Основа настоящего времени

(Đuôi động từ chia thì hiện tại ngôi thứ 3 số nhiều)

говор-ят

занима-ются

ищ-ут

уч-атся

Деепричастие

(Trạng động từ)

говоря

занимаясь

ища

учась

Суффиск

(Hậu tố)

-я-

-а-

Ví dụ:

Когда преподаватель объясняет правило, он пишет на доске. (Khi giáo viên giải thích chính xác, ông ấy viết trên bảng).

Объясняя правило, преподаватель пишет на доске.

Когда преподаватель объяснял правило, он писал на доске.

Объясняя правило, преподаватель писал на доске.

Когда преподаватель будет объяснять правило, он будет писать на доске.

Объясняя правило, преподаватель будет писать на доске.

Chuyên mục "Trạng động từ trong tiếng Nga" được biên soạn bởi giáo viên trường ngoại ngữ SGV.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news