Home » Thì quá khứ hoàn thành trong tiếng Pháp
Today: 04-10-2022 08:09:52

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Thì quá khứ hoàn thành trong tiếng Pháp

(Ngày đăng: 09-03-2022 11:38:57)
           
Thì quá khứ hoàn thành trong tiếng Pháp được sử dụng để kể về một sự việc ở quá khứ, để diễn tả một hành động đã diễn ra trước một hành động khác trong quá khứ...

I. Cấu tạo của thì quá khứ hoàn thành 

Pronom

+

Auxiliaire avoir

OU

Auxiliaire

Être

+

Participe passé

J'

avais

étais

Tu

avais

étais

Il / Elle / On

avait

était

Nous

avions

étions

Vous

aviez

étiez

Ils / Elles

avaient

étaient

 

 

 

 

Lưu ý: Cách hợp giống và hợp số của quá khứ phân từ trong thì quá khứ hoàn thành cũng giống như cách hợp giống và hợp số của quá khứ phân từ trong thì quá khứ.

II. Cách dùng của thì quá khứ chưa hoàn thành trong tiếng Pháp

Thì quá khứ hoàn thành được dùng để chỉ một hành động, sự kiện, tình huống đã xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ. 

SGV, Thì quá khứ hoàn thành trong tiếng Pháp Ví dụ:

- J'ai perdu les gants que tu m'avais offerts. (Tôi đã đánh mất đôi găng tay mà bạn đã tặng cho tôi)

- Elle était malade quand sa mère était partie. (Cô ấy đã đau khi mẹ của cô ấy đi vắng)

Thì quá khứ hoàn thành cũng có thể thể hiện một thói quen hay một hành động lặp đi lặp lại. Khi đứng trước “si”, thì quá khứ hoàn thành diễn tả một hành động không xảy ra trong quá khứ.

Ví dụ:

- Pendant de longs mois, il avait cherché la solution sans jamais la trouver. (Kéo dài trong một tháng, anh ấy đã tìm kiếm giải pháp nhưng chưa bao giờ tìm thấy được)

- Si tu étais venu, nous aurions visité la ville. (Nếu bạn đã đến thì chúng ta đã đi thăm thành phố)

Chuyên mục "Thì quá khứ hoàn thành trong tiếng Pháp" được biên soạn bởi giáo viên Trung tâm tiếng Pháp SGV.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news