Home » Hình thức số nhiều của danh từ tiếng Đức
Today: 17-10-2021 09:39:21

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Hình thức số nhiều của danh từ tiếng Đức

(Ngày đăng: 11-05-2021 11:26:04)
           
Hình thức số nhiều của danh từ được chia ra làm bốn nhóm với cách dùng khác nhau tùy thuộc theo các hậu tố giống đực, giống cái và giống trung.

Nhóm 1: Giống với số ít hoặc chỉ thêm đuôi ("), không có đuôi số nhiều.

Khoá học trực tuyến tại ngoại ngữ SGV

Thông báo: Tổng khai giảng khoá học online tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật, tương tác trực tiếp với giáo viên 100%, học phí 360.000đ/tháng, liên hệ: 0902 516 288 cô Mai >> Chi tiết

Những danh từ có hậu tố sau thường thuộc nhóm này:

Giống đực: -el, -en, -er.

Giống cái: Tocher, Mutter.

Giống trung: -chen, -lein.

SGV, Hình thức số nhiều của danh từ tiếng Đức Beispiele:

Giống đực:

der Bruder: die Brüder

der Dichter: die Dichter

der Finger : die Finger

der Koffer: die Koffer

der Lehrer: die Lehrer

Giống cái:

die Tocher: die Töcher

die Mutter: die Mütter

Giống trung:

das Fenster: die Fenster

das Theater: die Theater

das Zimmer: die Zimmer

Nhóm 2: Những danh từ này thêm "e" vào đuôi để tạo thành số nhiều. Một số cũng thêm (")

Rất nhiều danh từ một âm tiết thuộc nhóm này

Beispiele:

Giống đực:

der Arm: die Arme

der Berg: die Berge

der Besuch: die Besuche

der Brief: die Briefe

der Freund: die Freunde

Giống trung:

das Boot: die Boote

das Brot: die Brote

das Heft: die Hefte

das Gedicht: die Gedichte

Giống cái:

die Frucht: die Früchte

die Hand: die Hände

die Stadt: die Städte

die Wurst: die Würste

Nhóm 3: Những danh từ này thêm "er" vào đuôi để tạo thành số nhiều. Tất cả danh từ chứa " a, o, u" trong từ gốc cũng thêm (")

Hầu hết là trung tính, có một số là giống đực, không có giống cái.

Beispiele:

Giống đực:

der Geist: die Geister

der Gott: die Götter

der Mann: die Männer

der Wurm: die Würmer

Giống trung:

das Bild: die Bilder

das Blatt: die Blätter

das Eis: die Eier

Nhóm 4: Thêm -n, -en vào đuôi, những danh từ này ko thêm (") vào số nhiều.

Hầu hết là giống cái.

Beispiele:

die Blume: die Blumen

die Katze: die Katzen

die Dame: die Damen

die Frau: die Frauen

die Tür: die Türen

die Universität: die Universitäten

die Wohnung: die Wohnungen

Tư liệu tham khảo: Ngữ pháp tiếng đức của NXB Thời Đại. Bài viết hình thức số nhiều của danh từ tiếng Đức được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Đức Sài Gòn Vina.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news