Home » Mùa chứng chỉ tiếng Nga
Today: 30-11-2020 18:24:42

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Mùa chứng chỉ tiếng Nga

(Ngày đăng: 30-07-2020 15:49:15)
           
Mùa chứng chỉ tiếng Nga gồm TRKI - 1, TRKI - 2, TRKI - 3, TRKI - 4. Cấu trúc đề thi chứng chỉ tiếng Nga và tiêu chuẩn điểm đậu như thế nào?

Một năm học mới với mùa chứng chỉ tiếng Nga giúp bạn có hành trang tốt thực hiện mục tiêu của mình trong tương lai.

Các loại chứng chỉ tiếng Nga

Cho người đi học ТРКИ-1, ТРКИ-2

Cho giáo viên, người làm việc bằng tiếng Nga ТРКИ-3 

Cho người lao động ИР

Cho người sống và làm việc tại LB Nga РВП 

Cho người nhập quốc tịch Nga ВНЖ

Giao tiếp thương mại

Cho hướng dẫn viên du lịch

Mùa chứng chỉ tiếng Nga, sgvCác cấp độ TRKI

ТЭУ (TEU): trình độ vỡ lòng (A1) - Giao tiếp trong một số tình huống hạn chế hàng ngày

ТБУ (TBU): trình độ cơ bản(A2) - Mức tối thiểu để có thể tham gia hoạt động chuyên môn trong phạm vi giới hạn

ТРКИ-1 (TRKI- I): B1 - Giao tiếp trong các lĩnh vực hàng ngày, giáo dục và chuyên môn

ТРКИ-2 (TRKI –II): B2 - Cần thiết để lấy bằng cử nhân, thạc sĩ hoặc chuyên gia

ТРКИ-3 (TRKI –III): C1 -Đi làm theo chuyên môn ở Nga như nhà ngữ văn, phiên dịch viên, biên tập viên, nhà ngoại giao,…

ТРКИ-4 (TRKI –IV): C2 - Mức này cần có để có được bằng Thạc sĩ về ngôn ngữ học

Thi lấy chứng chỉ tiếng Nga được chia ra làm hai ngày

Ngày thứ nhất kiểm tra kỹ năng làm việc với thông tin viết bằng tiếng Nga, ngữ pháp và từ vựng 

Ngày thứ hai kiểm tra khả năng nghe và hiểu thông tin bằng tiếng Nga, tham gia các cuộc đối thoại, viết các bản văn ngắn và hoà hợp và kể lại

Tiêu chuẩn điểm đậu phải đạt 66% mỗi bài kiểm tra riêng phần. Được cấp giấy chứng nhận tham gia kỳ thi, ghi đầy đủ các kết quả. Thí sinh có quyền thi lại một lần nữa phần kiểm tra chưa đạt tại bất kỳ trung tâm khảo thí được công nhận chính thức trong vòng 2 năm từ khi nhận giấy. Kết quả của các bài kiểm tra riêng phần đã đậu sẽ được tính khi thi lại lần nữa. 

Chứng chỉ tiếng Nga không xác định thời hạn. Mỗi chứng chỉ TRKI có một số duy nhất và được nhập vào cơ sở dữ liệu chung. Việc này giúp xác mình tính xác thực của chứng chỉ và cấp lại bản sao khi cần.

Bài viết Mùa chứng chỉ tiếng Nga được biên soạn bởi giáo viên Trung tâm tiếng Nga Sài Gòn Vina.

Nguồn: https://saigonvina.edu.vn

Related news