Home » Sale off là gì?
Today: 18-06-2018 11:07:06

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Sale off là gì?

(Ngày đăng: 18-01-2018 10:25:37)
           
Sale off: là sự giảm giá trong giá cả. Vd: the new types of watches is sale 50% off (Nhiều loại đồng hồ thì giảm giá đến 50%)...

Sale off /sāl äf/: is reduction in prices. The phrase is used mostly of different spots. The owner of the shop obviously hopes to sell more goods items. therefore they will occasionally reduce the prices on values of that items.

(Là sự giảm giá trong giá cả. Cụm được sử dụng hầu hết nhiều nơi khác nhau. Chủ của hàng rõ ràng hi vọng sale off la giđể bán nhiều món hàng tốt. Do đó họ sẽ thỉnh thoảng giảm giá của giá cả trên giá trị của những món hàng đó.)

Ex1: the new types of watches is sale 50% off.

(Nhiều loại đồng hồ thì giảm giá đến 50%.)

Ex2: welcome to cellphone world! The most forvorable in this year that iphone will be sale off  in two hours.

(xin chào mừng đến thế giới di động. Ưu đãi lớn nhất trong năm nay đó là iphone sẽ giảm giá trong 2 tiếng đồng hồ.)

Ex3: I bought this jacket in sale off period.

(Tôi đã mua cái áo khoác này trong thời kì giảm giá.)

To know more how to  use “sale off” please contact sai gon vina english center.

Để biết thêm về “sale off” xin vui lòng liên hệ Trung tâm Tiếng Anh SGV.

Nguồn: http://saigonvina@gmail.com

Related news