Home » Câu trả lời No & Yes
Today: 17-09-2019 11:29:00

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Câu trả lời No & Yes

(Ngày đăng: 12-06-2019 11:52:50)
           
No & yes là hai thán từ thông dụng dùng để trả lời, yes được dùng cho câu xác định, no được dùng cho câu phủ định. Sau đây là cách dùng và ý nghĩa của nó.

Câu trả lời No & Yes

Yes: vâng, phải, dạ, có, đúng.

No có nhiều chức năng nhưng ở đây ta chỉ xét đến chức năng dùng để trả lời phủ định với nghĩa: không, chưa.

Dùng yes và no với trợ động từ trong những câu trả lời ngắn.

Do you smoke?

(Anh có hút thuốc không?).

Yes, I do.

(Vâng, có).

Can you ride a motorbike?

(Anh có thể lái xe gắn máy được không?).

No, I can't.

(Không, tôi không thể).

Câu trả lời No & YesTrả lời đồng ý hay không với những lời nhận xét.

Sự đồng thuận

It is very cold in here. 

Yes, it is.

(Ở đây trời rất lạnh).

(Đúng vậy).

Khi tỏ ra sự đồng ý với câu nhận xét phủ định.

His father isn't rich. 

No, he isn't.

(Cha anh ấy không giàu).

(Đúng vậy).

Sự không đồng ý với câu nhận xét khẳng định.

Helen is very lazy.

No, she isn't.

(Helen rất lười).

(Không phải vậy đâu).

Sự không đồng ý với câu nhận xét phủ định.

Dorothy didn't love you.

Oh, yes, she did.

(Dorothy không yêu anh).

(Ô, có chứ).

Trả lời câu hỏi có phải không.

Nếu câu phát biểu ở thể xác định thì câu hỏi ở thể nghi vấn phủ định.

They are ready, aren't they ?

(Họ sẵn sàng rồi có phải không ?).

Nếu câu phát biểu ở thể phủ định thì câu hỏi ở thể nghi vấn.

You won't be late, will you ?

No.

(Anh sẽ không đến trễ chứ, phải không ?).

(Phải).

Tư liệu tham khảo: Lê Đình Bì, Dictionary of English Usage. Bài viết câu trả lời No & Yes được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh Sài Gòn Vina. 

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news