Home » Phân biệt Kerb or curb trong tiếng Anh
Today: 15-11-2019 04:20:10

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Phân biệt Kerb or curb trong tiếng Anh

(Ngày đăng: 11-07-2019 22:06:39)
           
Trong tiếng Anh Kerb và Curb là hai từ đồng âm nhưng dị nghĩa. Curb là danh từ và đồng từ có nghĩa: kiềm chế, kiểm soát trong một giới hạn nào đó. Còn Kerb mang nghĩa: lề đường, là phần bê tông đúc bên cạnh con đường.

Phân biệt Kerb or curb trong tiếng Anh

Kerb (n): /kɜːb/ or curb (v): /kɜːb /

Hai từ này đồng âm nhưng dị nghĩa.

Curb là danh từ và động từ có nghĩa: kềm chế, kiểm soát trong một giới hạn.

Another year of wage curbs is inevitable.

Phân biệt Kerb or curb trong tiếng Anh Không thể tránh khỏi một năm nữa không tăng lương.

We need to curb the power of the Department of State.

Chúng ta cần kiềm chế quyền hạn của bộ ngoại giao.

Với người Mỹ, curb cũng là một cách viết khác của danh từ kerb có nghĩa: lề đường, là phần bê tông đúc bên cạnh con đường.

The bus pulled into the kerb.

Chiếc xe buýt tấp vào lề đường.

Ở Mỹ, curb market - còn ở Anh thì gọi là kerb market - là nơi bán các chứng khoán không được niêm yết chính thức trên thị trường chứng khoán.

Tư liệu tham khảo: Lê Đình Bì, Dictionary of English Usage. Bài viết Phân biệt Kerb or curb trong tiếng Anh được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh Sài Gòn Vina.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news