Home » Idioms with Friends
Today: 15-11-2019 03:57:50

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Idioms with Friends

(Ngày đăng: 12-07-2019 09:07:05)
           
Friends là một danh từ mang nghĩa về mối quan hệ bạn bè. Hi vọng những ví dụ sau đây sẽ giúp các bạn có thêm kiến thức cho mình.

Idioms with Friends

Be (just) good friends.

Used to say that two friends are not having a romantic relationship with each other.

(Được sử dụng để nói rằng hai người bạn không có mối quan hệ tình cảm lãng mạn với nhau).

People often think Ian and I are a couple, but we’re just good friends.

(Người ta thường nghĩ Ian và tôi là 1 đôi tuy nhiên chúng tôi chỉ là bạn thôi).

Make friends (with sb).

Become sb’s friend (trở thành bạn của sb).

Roger was new to the district but he soon made friends with other boys of his age.

(Roger mới vào học khu mới nhưng anh ấy đã sớm kết bạn được với những cậu con trai lớn/ nhỏ tuổi hơn mình).

Tài liệu tham khảo: Oxford Idioms by Oxford University Press. Bài viết idioms with Friends được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh Sài Gòn Vina.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news