Home » Một số ngày lễ ở Việt Nam bằng tiếng Anh
Today: 04-07-2022 07:06:24

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Một số ngày lễ ở Việt Nam bằng tiếng Anh

(Ngày đăng: 05-05-2022 23:24:02)
           
Mỗi ngày lễ đều mang một ý nghĩa vô cùng to lớn và là thời gian để cho con người ngừng lại những bộn bề trong cuộc sống mà cùng nhau nghỉ ngơi và tận hưởng.

Ngày lễ ở Việt Nam có rất nhiều ngày lễ lớn để kỷ niệm và tưởng nhớ hay để đánh dấu về một thời khắc lịch sử quan trọng nào đó. Ngày lễ thường có ý nghĩa sâu sắc với người dân Việt Nam và là thời điểm hạnh phúc và quây quần bên gia đình. 

Một số ngày lễ ở Việt Nam bằng tiếng AnhMột số ngày lễ ở Việt Nam bằng tiếng Anh:

Tet Holiday /Tet ˈhɒlədeɪ/: Tết Nguyên Đán.

Hung Kings Commemorations /hʌŋ kɪŋz kəˌmɛməˈreɪʃənz/: Giỗ tổ Hùng Vương. 

Vietnam Doctors' Day /vjɛtˈnɑːm ˈdɒktəz deɪ/: Ngày thầy thuốc Việt Nam.

Lantern Festival /ˈlæntən ˈfɛstəvəl/: Tết Nguyên Tiêu. 

Buddha's Birthday /ˈbʊdəz ˈbɜːθdeɪ/: Lễ Phật Đảng.

Liberation Day /ˌlɪbəˈreɪʃən deɪ/: Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

International Women's Day /ˌɪntə(ː)ˈnæʃənl ˈwɪmɪnz deɪ/: Ngày Quốc tế Phụ nữ

International Workers' Day /ˌɪntə(ː)ˈnæʃənl ˈwɜːkəz deɪ:/: Ngày Quốc tế Lao động.

President Ho Chi Minh's Birthday /ˈprɛzɪdənt həʊ ʧiː Minh's ˈbɜːθdeɪ/: Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Mid-year Festival /mɪd-jɪə ˈfɛstəvəl/: Tết Đoan Ngọ. 

International Children's Day /ˌɪntə(ː)ˈnæʃənl ˈʧɪldrənz deɪ/: Ngày Quốc tế thiếu nhi.

Ghost Festival /gəʊst ˈfɛstəvəl/: Lễ Vu Lan.

National Day /ˈnæʃənl deɪ/: Ngày Quốc khánh.

Remembrance Day /rɪˈmɛmbrəns deɪ/: Ngày thương binh liệt sĩ.

Mid-Autumn Festival /mɪd-ˈɔːtəm ˈfɛstəvəl/: Tết Trung Thu. 

Teacher's Day /ˈtiːʧəz deɪ/: Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Đội ngũ giáo viên trung tâm ngoại ngữ SGV biên soạn - Một số ngày lễ ở Việt Nam bằng tiếng Anh.

Nguồn: https://saigonvina.edu.vn/

Related news