Home » Vị trí của các từ loại trong câu
Today: 15-04-2024 03:49:08

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Vị trí của các từ loại trong câu

(Ngày đăng: 02-03-2022 14:26:57)
           
Để viết được một câu, ta cần biết VỊ TRÍ CỦA CÁC TỪ LOẠI TRONG CÂU, ví dụ: tính từ đi trước hay sau danh từ; động từ đứng ở đâu trong câu;...

Giới thiệu cơ bản về vị trí của các từ loại trong câu

Giới thiệu:

Vị trí của các từ loại trong câu, saigonvina Để viết được một câu, ta cần biết vị trí của các từ loại trong câu, ví dụ: tính từ đi trước hay sau danh từ, động từ đứng ở đâu trong câu.

Bài viết này sẽ giới thiệu vị trí cơ bản các từ loại trong câu nhằm giúp các bạn có thể viết câu và cho dạng đúng của từ loại trong câu.

Vị trí:

A. Danh từ:

Đứng sau tính từ:

A new watch; a good book.

Sau a/an/ the/ some/ any/ no/ this/ that/ these/ those và sau các tính từ sở hữu.

These chairs, his house, my friend.

Đứng trước động từ khi ở vị trí chủ ngữ, sau động từ khi ở vị trí tân ngữ.

The little girl is singing a song.(Cô bé đang hát).

Sau giới từ:

We went to school in the morning.(Sáng nay chúng tôi đã lên trường).

Đứng trước tính từ.

Xem thêm bài viết tại: Noun+ tính từ (tính từ đi sau danh từ)

B. Tính từ:

Trước danh từ:

Beautiful flowers, urgly girl.

Sau "Tobe" và động từ nối Linking verb.

These oranges taste sweet.(Những trái cam này ngọt).

 Phân biệt các loại visa du lịch tại Úc để biết thời hạn hiệu lực của visa.

Các động từ dùng với tính từ gọi là động từ tình thái (tức động từ chỉ trạng thái, tình cảm), động từ tình thái đi với tính từ vì các động từ này đều thuộc về các giác quan, cảm giác của con người, dễ bị mất đi.

Look: trông có vẻ (giác quan thị giác).

Feel: cảm thấy (nhận thức)

Grow/become/turn: trở nên (nhận thức)

Seem: dường như (cảm giác).

Appear: có vẻ.

Sound: nghe có vẻ.

Remain/ stay: vẫn cứ.

She looks beautiful in white.(Nhìn cô ấy thật đẹp trong màu trắng).

Đây là cảm xúc của bạn, cảm xúc dễ bị thay đổi theo thời gian.

 C. Động từ:

Đứng sau chủ ngữ:

She worked hard.(Mẹ tôi làm việc vất vả).

Sau trạng từ chỉ tần suất (Adverb of Frequency) nếu là động từ thường.

Các trạng từ chỉ tần suất thường gặp:

Always: luôn luôn

Usually: thường thường

Often : thường

Sometimes: Đôi khi

Seldom: Hiếm khi

Never: Không bao giờ

He usually goes to school in the afternoon.(Anh ấy thường đi học vào buổi chiều).

Nếu là động từ "Tobe", trạng từ sẽ đi sau động từ "Tobe".

It's usually hot in summer.(Mùa hè trời thường nóng).

D. Trạng từ:

Trạng từ chỉ thể cách (Adverb of manner) 

Đứng sau động từ thường, nếu động từ có tân ngữ thì đứng sau tân ngữ.

She drives carefully. (Cô ấy lái xe cẩn thận).

V+A.of M

She drives her car carefully.

V+O+A of M

Đứng trước tính từ, quá khứ phân từ và phó từ khác.

It is very amusing story.(Đó là một câu truyện đáng kinh ngạc).

Adv/Adj

He ran very fast.(Anh ấy chạy rất nhanh).

Adv/Adv

She was warmly welcomed.(Cô ấy được chào đón nồng nhiệt).

Adv Past participle

Vị trí của các từ loại trong câu được biên soạn bởi trường Anh ngữ SGV.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news