Home » Nghĩa của từ can trong tiếng Anh
Today: 05-06-2023 14:45:35

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Nghĩa của từ can trong tiếng Anh

(Ngày đăng: 02-03-2022 14:24:20)
           
Can là từ được dùng nhiều nhất trong tiếng anh nên chúng ta cần phải nắm rõ cách dùng để đặt câu phù hợp với ngữ cảnh.

Cách dùng "can" mang nghĩa là "có thể" là một trong những model verb thường được dùng nhất trong tiếng Anh.

1/ Dùng để diễn đạt khả năng của một sự vật hoặc con người khi khi thực hiện công việc. Hoặc việc gì đó mà mình nghĩ là sắp xảy ra

Nghĩa của từ can trong tiếng Anh, saigonvina I can run fast (Tôi có thể chạy thật nhanh).

Can't you call back tomorrow (Bạn có thể gọi lại không)?

He can't answer the question (Anh ấy không thể trả lời câu hỏi)?

2/ Dùng để điễn đạt khi một ai đó biết làm việc gì đó

She can speak english (Cô ấy có thể nói tiếng anh).

Can he cook (Anh ấy có thể nấu ăn chứ)?

3/ Dùng với các động từ "feel", "hear", 'see", "smell", "taste"

Now, she can feel a lump in her breast (Bây giờ, chị có thể cảm nhận được khối u trong cơ ngực mình).

I can hear music (Tôi có thể nghe nhạc).

4/ Dùng khi ai đó được phép được phép làm việc gì

You can take the car,if you want.

We can't wear jeans at work.

5/ Dùng để xin phép ai đó làm việc (Dùng "can" trong trường hợp không trang trọng)

Can I read your newspaper (Tôi đọc tờ báo của bạn được không)?

Can I take you home (Toi đưa bạn về nhà nhé)?

6/ Dùng để yêu cầu sự giúp đỡ

Can you help me with this box (Bạn có thể giúp tôi với cái hộp này không)?

Can you feed the cat, please (Bạn có thể cho mèo ăn được không, làm ơn)?

7/ Dùng để phủ định khi bạn chắc chắn rằng điều gì đó không xảy ra

That can't be Mary- she is in New York (Đó không thể là Mary -  Cô ây đang ở New York).

8/ Dùng để thể hiện sự nghi nghơ hoặc sự ngạc nhiên của bạn về một sự việc

What can they be doing (Họ có thể làm được gì)?

Where can she put it (Cô ấy có thể đặt nó ở đâu)?

9/ Dùng để diễn tả một sự việc thường xảy ra

He can be very tactless somethime.(Đôi khi anh ấy trở nên thiếu tế nhị).

It can be quite cold here in the winter (Ở đây có thể khá lạnh vào mùa đông).

10/ Đưa ra kiểu đề nghị

We can eat in restaurant, if you like (Chúng ta có thể ăn ở nhà hàng nếu bạn muốn).

I can take the car if necessary (Tôi có thể lái xe nếu cần thiết).

Bài viết nghĩa của từ can trong tiếng Anh do giáo viên Trung tâm Anh ngữ SGV  biên soạn.

Nguồn: https://saigonvina.edu.vn

Related news