Home » Status tiếng Anh buồn
Today: 02-12-2023 18:58:58

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Status tiếng Anh buồn

(Ngày đăng: 03-03-2022 23:40:30)
           
Don’t try so hard, the best things come when you least expect them to. Đừng vội vã đi qua cuộc đời vì những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn đúng vào lúc mà bạn ít ngờ tới nhất.

Một số Status tiếng Anh buồn:

Don’t try so hard, the best things come when you least expect them to. Đừng vội vã đi qua cuộc đời vì những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn đúng vào lúc mà bạn ít ngờ tới nhất.

The busy have no time for tears. 

Người bận rộn chẳng còn thời gian để khóc.

Sài Gòn Vina, Status tiếng Anh buồn

The pain of parting is nothing to the joy of meeting again.

Nỗi đau li biệt chẳng có nghĩa lý gì so với niềm vui tái ngộ.

To truly laugh, you must be able to take your pain, and play with it! 

Để thật sự cười, anh phải có thể lấy nỗi đau của mình ra và chơi với nó!

Sadness flies away on the wings of time. 

Nỗi buồn bay đi trên đôi cánh của thời gian.

Laughing faces do not mean that there is absence of sorrow! But it means that they have the ability to deal with it. 

Những gương mặt tươi cười không có nghĩa là nỗi buồn không tồn tại! Điều đó nghĩa là họ có thể chế ngự nó.

We could never learn to be brave and patient, if there were only joy in the world. 

Chúng ta không bao giờ có thể học được sự can đảm và kiên nhẫn nếu chỉ có niềm vui trên thế gian này.

Sadness is always the legacy of the past; regrets are pains of the memory.

Nỗi buồn là di sản của quá khứ; sự nuối tiếc là nỗi đau của ký ức.

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile.

Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười.

I always like walking in the rain, so no one can see me crying.

Tôi thích đi dưới mưa để không ai thấy tôi đang khóc.

Tear are the silent language of grief.

Nước mắt là ngôn ngữ câm lặng của đau buồn.

All good things must come to an end, but all bad things can continue forever.

Mọi thứ tốt đẹp đều phải kết thúc, nhưng những điều đen tối cứ tiếp tục mãi mãi.

There are days like that, quietly, not sad, not happy, slowly drift… the end of a day.

Có những ngày như thế, lặng lẽ, không buồn, không vui, chầm chậm trôi… Qua hết một ngày.

If you leave me when I fail, don’t catch me when I succeed.

Nếu bạn rời bỏ tôi khi tôi thất bại, đừng đến bên cạnh khi tôi thành công.

It’s better to know and be disappointed, than to never know and allways wonder!

Thà biết rồi thất vọng còn hơn không bao giờ biết và luôn băn khoăn.

An intelligent person is like a river, the deeper the less noise.

Một người thông minh sẽ như một dòng sông, càng sâu càng ít ồn ào.

Bài viết status tiếng Anh buồn được tổng hợp bởi giáo viên Tiếng Anh của ngoại ngữ SGV.

Nguồn: https://saigonvina.edu.vn

Related news