Home » Else là gì
Today: 16-07-2020 19:50:25

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Else là gì

(Ngày đăng: 20-04-2020 15:46:15)
           
Dưới đây là cách sử dụng ELSE chi tiết, else gây nhầm lẫn cho những người mới học tiếng Anh, tìm hiểu ngay để tránh nhầm lẫn.

Else /els/: Khác nữa, thêm vào hoặc ngoài ra

Else thông dụng với các từ sau: Somebody, someone, something, somewhere - Anybody, anyone, anything, anywhere - Everybody, everything, everyone, everywhere - Nobody, no one, nothing, nowhere - who, what, why, when, where, how, whatever... 

Sài Gòn Vina, Else là gì Else được đặt ngay sau từ mà nó bổ nghĩa. 

Ex: Where else did you go besides New York?

Bạn có đi nơi nào khác ngoài New York? 

Ex: Ask somebody else to help you.

Nhờ một người nào khác giúp bạn. 

Chúng ta dùng " or else " làm liên từ với nghĩa: nếu không

Ex: Let's go, or else we'll miss the bus.

Chúng ta đi thôi kẻo lỡ chuyễn xe buýt.  

Note:

Or else cũng còn dùng trong trường hợp đe dọa.  Ex: Give me the money or else! 

Chúng ta không dùng Else sau Which. 

Elsewhere là trạng từ thay thế cho somewhere else 

Else không có hình thức số nhiều. 

Else cũng có hình thức sở hữu. 

Ex: You're wearing somebody else's coat.

Bạn đang mặc chiếc áo khoác của một ai đó. 

Tư liệu tham khảo: Dictionary of English Usage & Oxford Advanced Learner's Dictionary. Tổng hợp bởi giáo viên trung tâm ngoại ngữ Sài Gòn Vina

Nguồn: https://saigonvina.edu.vn

Related news