Home » Cách dùng giới từ IN, ON, AT
Today: 08-03-2021 21:46:13

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Cách dùng giới từ IN, ON, AT

(Ngày đăng: 27-01-2021 10:27:30)
           
Giới từ IN, ON, AT được dùng để chỉ thời gian/nơi chốn. Cách dùng IN, ON AT, ví dụ cụ thể cho từng trường hợp.

Cách dùng giới từ IN, ON, AT

Giới từ IN, ON, AT được dùng để chỉ thời gian:

Sài Gòn Vina, Cách dùng giới từ IN, ON, AT IN: vào... (khoảng thời gian dài)

Ta thường đặt IN trước các từ chỉ thời gian như năm, tháng, tuần, mùa,...

Ex:

In 2019 (vào năm 2019)

In 1970s (vào những năm của thập niên 70)

In March (vào tháng ba)

In this week (trong tuần này)

In Summer (vào mùa hè)

ON: vào… (ngày trong tuần)

Ta thường đặt ON trước các từ chỉ những ngày trong tuần, hoặc một dịp nào đó.

Ex:

On Tuesday (vào thứ ba)

On my birthday (vào sinh nhật tôi)

On this opportunity (nhân cơ hội này)

AT: vào lúc… (giờ trong ngày, hoặc một khoảnh khắc)

Ta thường đặt AT trước các từ chỉ mốc thời gian rất ngắn cụ thể như giờ giấc trong ngày.

At 12 o’clock (vào lúc 12 giờ)

At that moment (vào lúc đó)

At present (hiện tại)

At the weekend (vào cuối tuần)

Giới từ IN, ON, AT được dùng để chỉ nơi chốn:

IN: ở… (trong một nơi nào đó)

Ta thường đặt IN trước từ chỉ khu vực địa lý rộng lớn, hoặc từ chỉ vị trí lọt lòng, ở trong lòng một cái gì đó.

Ex:

In the bed (ở trên giường)

In a box (ở trong một cái hộp)

In this house (ở trong ngôi nhà này)

In the street (ở trên đường phố)

In Vietnam (ở Việt Nam)

In Europe (ở châu Âu)

ON: ở… (trên mặt một cái gì đó)

Ta thường đặt ON trước từ chỉ đồ vật để chỉ vị trí tiếp xúc trên mặt phẳng của đồ vật đó.

Ex:

On this table (ở trên cái bàn này)

On this surface (ở trên mặt phẳng này)

On this box (ở trên cái hộp này)

AT: ở ... (tại một nơi nào đó không được cụ thể)

Ta thường đặt AT trước từ chỉ nơi chốn để chỉ vị trí một cách chung chung.

Ex: 

At school (ở trường)

At home (ở nhà)

At workplace (ở nơi làm việc)

Bài viết Cách dùng giới từ IN, ON, AT được tổng hợp bới giáo viên trung tâm ngoại ngữ Sài Gòn Vina.

Nguồn: https://saigonvina.edu.vn

Related news