Home » Cách phân biệt SAY, TELL, SPEAK và TALK
Today: 08-03-2021 23:52:49

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Cách phân biệt SAY, TELL, SPEAK và TALK

(Ngày đăng: 27-01-2021 10:27:16)
           
Cách phân biệt SAY, TELL, SPEAK và TALK. SAY: nói ra, nói rằng. TELL: kể, nói điều gì đó với ai, bảo ai làm gì đó, cho ai biết điều gì. SPEAK: nói ra lời, phát biểu. TALK: trao đổi, trò chuyện.

Cách phân biệt SAY, TELL, SPEAK và TALK:

SAY: nói ra, nói rằng. Say là một động từ có tân ngữ chú trọng nội dung được nói ra.

Sài Gòn Vina, Cách phân biệt SAY, TELL, SPEAK và TALK Ex:

He says that speaking a foreign language always makes him nervous.

(Anh nói rằng nói ngoại ngữ luôn khiến anh lo lắng.)

She said I should communicate with colleagues more clearly.

(Cô ấy nói tôi nên giao tiếp với đồng nghiệp rõ ràng hơn.)

TELL: kể, nói điều gì đó với ai (tell somebody something); bảo ai làm gì đó (tell somebody to do something); cho ai biết điều gì (tell somebody about something).

Ex:

John told me about a great indian restaurant in our neighbourhood. 

(John nói với tôi về một nhà hàng Ấn Độ tuyệt vời trong khu phố của chúng tôi.)

He told us to wait him at the bus stop.

(Anh ấy bảo chúng tôi đợi anh ở trạm xe buýt.)

Please tell me the truth.

(Làm ơn hãy nói tôi biết sự thật.)

Tell me something about yourself.

(Kể tôi nghe về bạn.)

SPEAK: nói ra lời, phát biểu. Speak là động từ không có tân ngữ. Khi có tân ngữ thì chỉ là một số ít từ chỉ sự thật. Khi muốn nói với ai đó ta thường dùng (speak to somebody) hay (speak with somebody).

Ex: 

Can I speak to Bobby ?

(Tôi có thể nói chuyện với Bobby không?)

He speaks very quickly so you can't understand him.

(Anh ấy nói rất nhanh nên bạn không thể hiểu anh ấy.)

TALK: trao đổi, trò chuyện. Talk có nghĩa gần giống với speak, chú trọng động tác nói. Nói chuyện với ai (talk to somebody), nói về điều gì (talk about something), trò chuyện với ai (talk with somebody).

Ex:

He and his classmates often talk to each other in English.

(Anh và các bạn cùng lớp thường nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh.)

He talk to his friends about me.

(Anh ấy nói chuyện với bạn bè về tôi.)

They talk in the library.

(Họ nói chuyện trong thư viện.)

Bài viết cách phân biệt SAY, TELL, SPEAK và TALK được tổng hợp bới giáo viên trung tâm ngoại ngữ Sài Gòn Vina.

Nguồn: https://saigonvina.edu.vn

Related news