Home » Cấu trúc THE + ADJECTIVE = NOUN
Today: 08-03-2021 22:04:03

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Cấu trúc THE + ADJECTIVE = NOUN

(Ngày đăng: 27-01-2021 10:26:24)
           
Chúng ta thường sử dụng cấu trúc the + adjective để hình thành một danh từ chỉ người mang cùng tính chất với tính từ đó. Ex: The rich: người giàu.

Cấu trúc THE + ADJECTIVE = NOUN:

Trong tiếng Anh, người ta thường dùng cấu trúc the + tính từ để tạo ra một danh từ chỉ người mang cùng tính chất được mô tả bởi tính từ đó. Cụm từ này thường được dùng như một danh từ (chủ ngữ hoặc tân ngữ). 

Sài Gòn Vina, Cấu trúc THE + ADJECTIVE = NOUN Ex:

The rich: người giàu.

The poor: người nghèo.

The young: người trẻ.

The old: người già.

The Injured: người bị thương.

The unemployed: người thất nghiệp.

The homeless: người vô gia cư.

The deaf: người điếc.

The sick: người ốm.

The handicapped: người tàn tật.

The blind: người mù.

Khi the + adjective đóng vai trò là chủ ngữ trong câu thì động từ được chia ở hình thức số nhiều

Ex:

Nowadays, the young are admiring media and sports stars, even though they do not set a good example.

(Ngày nay, giới trẻ đang ngưỡng mộ các ngôi sao truyền thông và thể thao, mặc dù họ không làm gương tốt.)

We need to find home for the homeless.

(Chúng tôi cần tìm nhà cho những người vô gia cư.)

Bài viết Cấu trúc THE + ADJECTIVE = NOUN được tổng hợp bới giáo viên trung tâm ngoại ngữ Sài Gòn Vina.

Nguồn: https://saigonvina.edu.vn

Related news