Home » Phân biệt assignment và homework
Today: 02-12-2023 18:21:38

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Phân biệt assignment và homework

(Ngày đăng: 07-03-2022 18:38:01)
           
Homework là bài tập ở nhà và là danh từ không đếm được. Assignment là nhiệm vụ, phần việc được giao. Ex: She completed the assignment and went on to to other jobs.

Phân biệt assignment và homework:

Homework là bài tập, bài làm ở nhà. Homework là danh từ không đếm được và nên lưu ý đến cách dùng động từ.

Sài Gòn Vina, Phân biệt assignment và homework Ta không viết "to make homework" như dịch đúng từng từ là "làm bài tập ở nhà" mà phải dùng "to do homework".

Assignment là nhiệm vụ, phần việc được giao.

Ex: She completed the assignment and went on to other jobs.

(Cô ấy đã hoàn tất phần việc được giao và tiếp tục qua công việc khác.)

Assignment còn có nghĩa là làm bài tập cho học sinh, sinh viên.

Ex: When class begins, the professor gives them an assignment, and they have ten minutes to work at in.

(Khi lớp học bắt đầu, giáo sư cho bài tập và họ có 10 phút để làm.)

Ở Mỹ, assignment cũng có nghĩa là làm bài tập ở nhà của học sinh.

Tư liệu tham khảo: Lê Đình Bì, Dictionary of English Usage. Bài viết Phân biệt assignment và homework được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm ngoại ngữ SGV.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news