Home » Phân biệt dispose of và get rid of
Today: 22-05-2022 20:13:01

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Phân biệt dispose of và get rid of

(Ngày đăng: 07-03-2022 18:30:26)
           
Dispose of và get rid of đều có nghĩa là vứt bỏ, tống khứ cái gì mà ta không thích. Ex: This seems to dispose of his being sent to Pignerol on the 19th.

Phân biệt dispose of và get rid of:

Dispose ofget rid of đều có nghĩa là vứt bỏ, tống khứ cái gì mà ta không thích.

Sài Gòn Vina, Phân biệt dispose of và get rid ofDispose of là cụm từ dùng trang trọng, còn trong đàm thoại hàng ngày thì ta dùng get rid of.

Ex: She was forced to dispose of her love - letters. (Cô ấy bị buộc phải tống khứ những bức thư tình của mình.)

This seems to dispose of his being sent to Pignerol on the 19th.

(Điều này dường như loại bỏ việc anh ta được gửi đến Pignerol vào ngày 19.)

Ex: There was a lot of rubbish to be get rid of. (Có nhiều rác cần phải vứt bỏ.)

It is good because it's definite and one is rid of the old tormenting doubt.

(Điều đó là tốt bởi vì nó chắc chắn và người ta thoát khỏi sự nghi ngờ dằn vặt cũ.)

Tư liệu tham khảo: "Dictionary of English Usage & Oxford Advanced Learner's Dictionary". Bài viết Phân biệt dispose of và get rid of được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm ngoại ngữ SGV.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news