Home » Trật tự từ trong tiếng Anh
Today: 16-04-2021 07:48:30

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Trật tự từ trong tiếng Anh

(Ngày đăng: 14-04-2021 13:55:16)
           
Với mỗi cấu trúc sẽ có một trật tự từ trong câu hơi khác nhau. Cùng tìm hiểu thành phần trong câu để xem trật tự từ trong câu là gì.

Có thể nhận biết trật tự từ trong tiếng Anh thông qua: 

Thông báo: Duy nhất trong năm từ ngày 10 - 19/4/2021, giảm học phí 25% còn 488.000đ 1 tháng khi đăng ký khoá học Anh, Hàn, Hoa, Nhật. LH: 0902 516 288 cô Mai. Chi tiết.

Giảm 25% Học Phí Tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật

1. Dùng trạng từ như: Alway, also, probably,...ở các vị trí sau:

Sài Gòn Vina, Trật tự từ trong tiếng Anh Trước động từ thường (kể cả động từ khuyết thiếu như "have to, must,...") và sau động từ "to be":

E.g.1. Tom always goes to work by car. (Tom luôn đi làm bằng xe hơi).

E.g.2. She almost fell over as she came down the stairs. (Cô ta suýt té khi cô ta xuống cầu thang).

E.g.3. We always have to wait a long time for bus. (Chúng tôi luôn phải chờ xe buýt rất lâu).

E.g.4. We were feeling tired. We were also hungry. (Chúng tôi cảm thấy mệt. Chúng tôi cũng đói nữa).

E.g.5. The traffic isn't usually as bad as it was this morning. (Thường thì giao thông không đến nỗi tệ như sáng nay).

Giữa trợ động từ và động từ chính:

E.g. My parents have always lived in London. (Bố mẹ của tôi luôn luôn sống ở Luân Đôn).

Trong câu phủ định, "Probably" thường đứng trước từ phủ định trong câu.

E.g. I probably won't see you, hoặc I will probably not see you. (Không dùng là I won't probably see you).

(Có lẽ tôi sẽ không gặp bạn).

2. Dùng Both và All ở những vị trí tương tự:

E.g.1. We all felt ill after the meal.

(Tất cả chúng tôi đều cảm thấy khó chịu sau bữa ăn).

E.g.2. Jack and Tom have both applied for the job.

(Cả Jack và Tom đều nộp đơn cho công việc đó).

E.g.3. We are all going out for a meal this evening.

(Tất cả chúng tôi đều đi ra ngoài cho bữa tối).

E.g.4. My parents are both teachers.

(Cả bố mẹ tôi đều là giáo viên).

Tư liệu tham khảo: "English Grammar in Use" bài viết Trật tự từ trong tiếng Anh được soạn thảo bởi giảng viên Trung tâm ngoại ngữ Sài Gòn Vina.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news