Home » Cách dùng Anniversary or Birthday
Today: 29-05-2020 23:59:32

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Cách dùng Anniversary or Birthday

(Ngày đăng: 20-04-2020 11:12:31)
           
Anniversary or Birthday hai từ đều đồng nghĩa là những ngày lễ kỉ niệm, sự kiện quan trọng, đặc biệt đối với mỗi người.

Anniversary (n): / ænɪ'vɜ:səri/ Birthday (n): /'bɜ:θdeɪ/

Dưới đây là cách sử dụng của hai từ này.

Sài Gòn Vina, Cách dùng Anniversary or Birthday Anniversary được hiểu theo nghĩa là ngày kỉ niệm, lễ kỉ niệm hàng năm, tức là ngày ghi nhớ hàng năm về một sự kiện đặc biệt đã xảy ra vào ngày đó của một năm nào đó trước đây.

EX: In 2008 the city will be celebrating its thousandth anniversary.

(Năm 2008 thành phố sẽ kỉ niệm năm thứ 1.000 ngày thành lập).

EX: It'll be the tenth anniversary of the day we met.

(Đó là ngày kỉ niệm năm thứ 10 ngày chúng ta gặp nhau).

Birthday được hiểu theo nghĩa là một ngày đặc biệt đối với mỗi người đó chính là ngày sinh ra đời, nhưng ta không gọi đó là "my anniversary" vào những ngày này trong những năm sau.

EX: She received many presents from her friends on her 18 birthday.

(Cô ấy nhận nhiều quà tặng của bạn bè nhân dịp sinh nhật lần thứ 18 của mình).

Tư liệu tham khảo: Lê Đình Bì, Dictionary of English Usage, bài viết cách dùng Anniversary or Birthday được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh Sài Gòn Vina.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news