Home » Phân biệt Inside và Inside of
Today: 29-05-2020 22:46:50

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Phân biệt Inside và Inside of

(Ngày đăng: 20-04-2020 10:57:42)
           
Inside là giới từ có nghĩa là bên trong, vào trong ai hay cái gì và thường đứng riêng lẻ. Inside of là giới từ kép, dùng trong đàm thoại hàng ngày để ám chỉ thời gian với nghĩa là trong vòng.

Inside là giới từ có nghĩa là bên trong, vào trong ai hay cái gì, thường đứng riêng lẻ.

Ex: Go inside the house.

Sài Gòn Vina, Phân biệt Inside và Inside of (Hãy đi vào trong nhà).

She placed the letter inside and lifted the flag.

(Cô đặt bức thư vào trong và nâng lá cờ lên).

Lyn called from inside the house.

(Lyn gọi từ trong nhà).

Inside of là giới từ kép, dùng trong đàm thoại hàng ngày để ám chỉ thời gian với nghĩa là trong vòng.

Ex: I'll be there inside of half an hour.

(Tôi sẽ có mặt ở đó trong vòng một giờ).

I should be back inside of two hours.

(Tôi sẽ trở lại trong vòng hai giờ).

You're gonna be dead inside of a year.

(Anh sẽ chết nội trong vòng một năm).

Note: Tuy nhiên, trong văn nói và viết trang trọng, người ta ưa dùng Within.

Ex: Registered offenders located within A 45 mile radius.

(Tội phạm được đánh dấu vị trí trong vòng bán kính 45 dặm).

Once this process is started, we can get the result within one hour.

(Một khi tiến trình được bắt đầu, chúng ta có thể có kết quả trong vòng một giờ đồng hồ).

Tư liệu tham khảo: "Dictionary of English Usage". Bài viết Phân biệt Inside và Inside of được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh Sài Gòn Vina.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news