Home » Officer, police officer, official or office worker
Today: 02-12-2023 19:38:49

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Officer, police officer, official or office worker

(Ngày đăng: 07-03-2022 10:12:09)
           
Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt các từ officer, office worker. Bài viết dưới đây đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hữu ích, xúc tích giúp cải thiện những sai lầm.

Officer: sĩ quan, tức chỉ những người được giao nhiệm cụ thể chỉ huy trong quân đội.

 I'd like to meet a retired army officer.SGV, Officer, police officer, official or office worker

(Tôi muốn gặp một sĩ qua quân đội đã nghỉ hưu).

Officer cũng được dùng với nghĩa: viên chức, giới chức, ám chỉ những người có địa vị, quyền lực được bầu lên hoặc

được bổ nhiệm vào chức vụ trong chính quyền, một tổ chức...

Suddenly, the customs officer came out and announced the result.

(Đột nhiên, viên chức hải quan xuất hiện và thông báo kết quả).

Riêng từ police officer: cảnh sát viên, từng bị chỉ trích trong thời gian rất lâu nhưng vẫn được dùng một cách thường

xuyên và nay trở thành từ tiêu chuẩn.

He led her to his office, passing a police officer who was jotting down notes.

(Anh ấy dẫn cô ta đến văn phòng của mình, đi ngang qua một cảnh sát viên đang mãi ghi chép).

In one case, a police officer was even promoted after committing abuses.

(Trong một vụ, cảnh sát viên liên quan còn được thăng chức sau khi gây ra bạo hành).

Official: công chức, viên chức chính quyền, dùng để chỉ những người được bầu chọn, bổ nhiệm hay tuyển dụng vào làm việc trong cơ quan với chức năng nào đó, nhất là trong cơ quan chính quyền các cấp.

Government officials have rejected calls for international.

(Các viên chức chính quyền đã bác bỏ những lời kêu gọi quốc tế can thiệp).

Ta gọi office worker để chỉ những người làm việc trong các văn phòng.

Office workers have been found to make more mistakes when distracted by traffic noise.

(Người ta phát hiện rằng, các nhân viên văn phòng phạm nhiều sai sót hơn khi họ bị phân tâm từ tiếng ồn xe cộ).

Tư liệu tham khảo: Lê Đình Bì, Dictionary of English Usage. Bài viết Officer, police officer, official or office worker được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news