Home » Cách đọc số khó
Today: 20-01-2020 02:26:04

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Cách đọc số khó

(Ngày đăng: 08-08-2019 17:12:09)
           
Làm thế nào để đọc được những số khó trong tiếng Anh? Các bạn nghĩ khó nhưng thật ra cách đọc của nó dễ không tưởng đấy các bạn ạ.

Những con số khó đọc này sẽ không thể nào làm khó các bạn được.

Cách đọc số khó

90%: ninety percent (90 phần trăm.)

7m x 3m: seven metres by three metres (7 nhân 3 mét.)

5.4: five point four (năm chấm bốn.)

1¾: one and three quarters (một và ba phần tư.)

7/3: seven thirds (hai phần ba.)

Three squared (ba mũ hai.)

Four cubed (bốn mũ ba.)

Seven to the power of four (Bảy mủ bốn.)

Thirty five degrees celsius (ba mươi lăm độ C.)

7.952.461: seven million, nine hundred and fifty two thousand, four hundred and sixty one 

(Bảy triệu chín trăm năm mươi hai ngàn bốn trăm sáu mươi mốt.)

Bài viết  cách đọc số khó được soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh Sài Gòn Vina.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news