Home » Cách dùng have, take
Today: 28-05-2020 07:01:20

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Cách dùng have, take

(Ngày đăng: 22-04-2020 10:55:49)
           
Have, take là hai động từ có chức năng dùng để bổ ngữ cho các danh từ trong câu để nói về các hành động hay bữa ăn.

Have (v): /həv/ or take (v): /teɪk/.

Đây là hai động từ thông dụng trong Anh ngữ khi dùng với các bổ ngữ là danh từ để nói về các hành động hay bữa ăn, trong đó, người Mỹ có cách dùng khác với người Anh.

Cách dùng have, take, saigonvina Nói về hành động: Với một số danh từ, chúng ta có thể dùng have hoặc take đều được.

Ex: She have/ take her holiday in November.

Cô ấy sẽ đi nghỉ vào tháng 11.

Ex: Take/ have a look at this.

Hãy nhìn vào cái này này.

Khi nói về những hành động như khi đi bộ hay đi tắm, người Mỹ thường dùng take như " take a swim" (đi bơi), "take a bath" (đi tắm), trong khi người Anh thì lại dùng have như "have a swim", "have a bath" .

Về các bữa ăn: Trong Anh ngữ hiện đại, người ta dùng have để nói về các bữa ăn.

Ex: They had their dinner in their room.

Họ đã dùng bữa tối trong phòng của mình.

Ex: She has her meals at home.

Cô ấy dùng bữa ở nhà.

Trước đâu thỉnh thoảng người ta cũng dùng take thay cho have khi nói về những bữa ăn, nhưng hiện nay, cách dùng này được xem là rất trang trọng.

Ex: He always takes his meals in restaurant.

Ông ấy luôn dùng bữa ở nhà hàng.

Tài liệu tham khảo: Lê Đình Bì, Dictionary of English Usage. Bài viết cách dùng have, take được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news