Home » Phân biệt different from, different to & different than
Today: 22-05-2022 20:29:30

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Phân biệt different from, different to & different than

(Ngày đăng: 03-03-2022 13:27:23)
           
Different from, different to & different than là khác biệt, khác nhau hoặc rất khác so với một ai đó, nơi nào đó hoặc về số lượng.

Different from /'difrәnt, frɔm/frəm/: khác biệt, khác nhau về nơi ở.

Trong đàm thoại cả different to và different from đều được chấp nhận, nhưng trong văn viết, different from được ưa chuộng hơn.

Sài Gòn Vina, Phân biệt different from, different to & different than Ở Anh, người ta thường nói, vật này different to hay different from vật kia.

Ex: Helen is very different from her sister.

Helen rất khác so với em gái của cô ta.

Note.

Nếu hai vật giống nhau, ta có thể nói là vật này "no different from" vật kia, chứ không dùng "not different from".

Ex: The house looks no different from the house of the 1970s.

Căn nhà chẳng khác căn nhà ở thập niên 1970.

Nhưng nếu hai vật hoàn toàn giống nhau, ta có thể nói vật này "not very different from" vật kia, chứ không dùng "no".

Ex: They discovered that things were not very different from what they had seen in Viet Nam.

Họ phát hiện rằng có nhiều việc chẳng khác chút nào so với những gì họ đã thấy ở Việt Nam.

Different to /'difrәnt, tə/: theo hướng, hướng tới hoặc đến nơi nào đó khác biệt.

Ex: The programme was about customs in different parts of the country.

Chương trình là về hải quan ở các vùng khác nhau của đất nước.

Different than /'difrәnt//ðæn/: nhiều hơn, ít hơn khác nhau về số lượng.

Ex: She offered us five different than kinds of cake.

Cô ấy mời chúng tôi năm loại khác nhau so với các loại bánh.

Ở Mỹ, different than lại phổ biến, nhất là trong các trường hợp so sánh, mặc dù cách dùng này được xem là không đúng trong tiếng Anh.

Ex: He is no different than he was 20 years ago.

Ông ấy chẳng khác gì cách đây 20 năm.

Tư liệu tham khảo: Lê Đình Bì, Dictionary of English Usage. Bài viết phân biệt different from, different to & different than được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news