Home » Thỏa thuận giá cả trong tiếng Anh
Today: 18-08-2022 02:46:54

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Thỏa thuận giá cả trong tiếng Anh

(Ngày đăng: 17-02-2022 10:37:02)
           
Thỏa thuận giá cả là một cuộc đàm phán trong đó người mua và người bán hàng hóa hoặc dịch vụ tranh luận về giá cả và bản chất chính xác của giao dịch. Học mẫu câu thỏa thuận giá cả trong tiếng Anh
Nguồn: https://saigonvina.edu.vn

Related news