Home » Mẫu câu giao tiếp tại hiệu thuốc
Today: 20-09-2020 07:09:43

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Mẫu câu giao tiếp tại hiệu thuốc

(Ngày đăng: 19-08-2020 15:27:15)
           
Việc giao tiếp tiếng Anh tại các hiệu thuốc là một trong những tình huống thường gặp trong cuộc sống gây sự khó khăn trong cách diễn đạt. Một số mẫu câu giao tiếp tại hiệu thuốc.

Khi giao tiếp tiếng Anh tại hiệu thuốc bạn thường gặp khó khăn trong cách diễn đạt do hạn chế bởi vốn từ chuyên ngành. Một số mẫu câu giao tiếp cơ bản và từ vựng tại hiệu thuốc.

Mẫu câu giao tiếp tiếng Anh tại hiệu thuốc cơ bản.

Can I buy this without a prescription.

Tôi có thể mua khi không có đơn thuốc không.

Mẫu câu giao tiếp tiếng Anh tại hiệu thuốc, saigonvinaI’ve got a prescription here from the doctor.

Tôi có đem theo đơn thuốc của bác sĩ.

Can this medicine be used for all ages.

Thuốc này sử dụng cho mọi lứa tuổi được không.

Take two with water every three hours.

3 tiếng uống một lần, mỗi lần 2 viên.

Not to be taken more than four times within a 24 hour period.

Không được uống 4 lần trong vòng 24 giờ.

Do not eat for half an hour before or after taking this medicine.

Đừng ăn gì trong khoảng 30 phút trước và sau khi uống thuốc.

Từ vựng tiếng Anh về hiệu thuốc.

Prescription / prɪˈskrɪpʃn/: Đơn thuốc.

Medicine /ˈmedɪsn/: Thuốc.

Pharmacist /ˈfɑːməsɪst/: Dược sĩ.

Restorative /rɪˈstɒrətɪv/: Thuốc bổ.

Palliative /ˈpæliətɪv/: Thuốc giảm đau.

Tranquillizer /ˈtræŋkwəlaɪzə(r)/: Thuốc an thần.

Bài viết mẫu câu giao tiếp tiếng Anh tại hiệu thuốc được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh Sài Gòn Vina.

Nguồn: https://saigonvina.edu.vn

Related news