Home » Giống của danh từ tiếng Nga
Today: 30-09-2022 20:47:27

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Giống của danh từ tiếng Nga

(Ngày đăng: 09-03-2022 12:17:54)
           
Danh từ tiếng Nga được chia làm ba giống: giống đực, giống cái, giống trung với những dấu hiệu nhận biết khác nhau. Danh từ được gọi là danh từ giống đực khi...

Giống của danh từ trong tiếng Nga được phân biệt dựa vào đuôi của danh từ. Cụ thể:

Danh từ được gọi là danh từ giống đực khi:

SGV, Giống của danh từ tiếng Nga.png Kết thúc là phụ âm: сто́л, жу́рнал, компью́тер, карандаш...

Kết thúc là: музе́й, санато́рий, трамвай...

Kết thúc là -ь (-ель, -рь, -ль): слова́рь, до́ждь, календа́рь, преподава́тель, учи́тель, рубль, календа́рь...

Lưu ý: Danh từ па́па (bố), дя́дя (chú), де́душка (ông nội), мужчи́на (đàn ông) luôn là danh từ giống đực mặc dù kết thúc là nguyên âm -a.

Danh từ được gọi là danh từ giống cái khi:

Kết thúc là nguyên âm -a: ма́ма, сестра́, подру́га, страна...

Kết thúc là nguyên âm: семья́, тетя, инфля́ция, револю́ция...

Kết thúc là dấu mềm -ь (ngoại trừ những trường hợp giống đực còn lại là danh từ giống cái): мать, дочь, ночь, тетра́дь, мышь, печа́ль...

Danh từ được gọi là danh từ giống trung khi:

Kết thúc là nguyên âm -o: кино́, метро́, казино́, вино́, бюро́, окно́...

Kết thúc là nguyên âm -e: мо́ре, по́ле

Lưu ý: Những danh từ и́мя, вре́мя, зна́мя luôn luôn là danh từ giống Trung.

Chuyên mục "Giống của danh từ tiếng Nga" được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Nga SGV.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news