Home » Cách 6 trong tiếng Nga
Today: 17-09-2021 22:31:51

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Cách 6 trong tiếng Nga

(Ngày đăng: 11-05-2021 11:37:06)
           
Danh từ tiếng nga được chia làm 6 cách. Cách 6 (предложный падеж) trong tiếng Nga được sử dụng trong trường hợp nào, và cách biến đổi danh từ sang cách 6 ra sao...

Cách 6 trong tiếng Nga gọi là giới cách, được sử dụng trong câu hỏi Где? О ком? О чём?

Khoá học trực tuyến tại ngoại ngữ SGV

Thông báo: Tổng khai giảng khoá học online tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật, tương tác trực tiếp với giáo viên 100%, học phí 360.000đ/tháng, liên hệ: 0902 516 288 cô Mai >> Chi tiết

Danh từ tiếng Nga trong cách 6 biến đổi dựa vào đuôi của danh từ theo giống. Cụ thể:

SGV,  Cách 6 trong tiếng Nga Danh từ giống đực có kết thúc là -phụ âm, ,  chuyển sang cách 6 biến đổi thành.

Ví dụ:

город - в городe

словарь - в словаре

музей-  в музее

Danh từ giống đực có kết thúc là -ий chuyển sang cách 6 biến đổi thành -ии.

Danh từ giống cái có kết thúc -a sang cách 6 biến đổi thành -e.

Ví dụ:

Москва - в Москве

деревня - в деревне

Danh từ giống cái có kết thúc-ия chuyển sang cách 6 biến đổi thành .

Ví dụ:

тетрадь - в тетради

Россия - в России

Danh từ giống trung có kết thúc bằng nguyên âm -o-e chuyển sang cách 6 biến đổi thành -e.

Ví dụ: 

письмо - в письме.

поле - в поле.

Danh từ giống trung có kết thúc bằng -ие chuyển sang cách 6 biến đổi thành -ии.

Ví dụ: 

общежитие - в общежитии.

упражнение - в упражнении.

Tuy nhiên một số danh từ khi chuyển sang cách 6 sẽ có đuôi -y.

Ví dụ:

что?
где?
шкаф +y шкафy
лес +y лесy
сад +y садy
аэропорт +y аэропортy
мост +y мостy
берег +y берегy
год +y годy
ряд +y ряду
угол +y углу

Chuyên mục "Cách 6 trong tiếng Nga" được biên soạn bởi phòng đào tạo trung tâm tiếng Nga SaiGon Vina.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news