Home » Cách dùng thức mệnh lệnh của động từ
Today: 04-10-2022 08:00:54

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Cách dùng thức mệnh lệnh của động từ

(Ngày đăng: 09-03-2022 11:26:39)
           
Thức mệnh lệnh của động từ là câu được dùng khi yêu cầu, đề nghị hoặc ra lệnh cho ai làm điều gì và còn sử dụng để đưa ra lời khuyên, lời khuyến khích, động viên, nhắc nhở, hướng dẫn.

Thức mệnh lệnh của động từ.

Cách dùng:

Thức mệnh lệnh biểu đạt yêu cầu, mệnh lệnh của người nói hoặc sai khiến người khác thực hiện hành động.

Читайте по русский.

Hãy đọc bằng tiếng Nga.

Оденьтесь теплее - сегодня холодно.

Hãy mặc ấm hơn đi, hôm nay trời lạnh.

Сделайте эту работу быстро.

Hãy làm việc này nhanh lên.

SGV, Cách dùng thức mệnh lệnh của động từ Hình thái ngôi thứ 2 số ít thức mệnh lệnh còn có thể được dùng để biểu thị điều kiện như thức giả định. Trong trường hợp này động từ không biến đổi theo ngôi và số.

Ví dụ:

Прочитай я (ты, он, она, они) эту статью, вопрос был бы ясен.

Nếu như tôi (bạn, anh ấy, cô ấy, họ) đọc bài báo này thì vấn đề này sẽ rõ.

Để biểu thị yêu cầu, đề nghị thông qua một trung gian, người ta sử dụng hình thái ngôi thứ 3 thời hiện tại hoặc thời tương lai đơn giản với tiểu từ "пусть".

Пусть студенты принесут на занятие словари.

Hãy để học sinh đem từ điển đến lớp học.

Пусть читает Петров.

Hãy để Peterоv đọc.

Trong hội thoại người ta sử dụng tiểu từ "пускай"

Пускай это сделает Коля.

Hãy để Kolia làm việc này.

Trong văn phong trang trọng người ta sử dụng tiểu từ "да".

Да сбудится наши желания!

Mong sao nguyện vọng của chúng ta sẽ thành hiện thực!

Để yêu cầu người khác hành động mà bản thân người đó cũng tham gia thực hiện hành động đó người ta sử dụng hình thái ngôi thứ I số nhiều với ngữ điệu mời đặc biệt.

Поедем, Маша, домой!

Cùng đi về nhà nào Masa!

Trong hội thoại người ta sử dụng rộng rãi hình thái này của thức mệnh lệnh với động từ "давай". Để biểu thị sự lịch thiệp trong hội thoại người ta thêm vào hình thái này tiểu từ "-те".

Давай сделаем эту работу быстрее!

Hãy làm việc này nhanh hơn nữa!

Будемте друзями!

Hãy làm bạn nhé!

Khi nói với nhóm đông người người ta không sử dụng tiểu từ này.

Рассмотрим следующие вопросы!

Hãy xem kĩ vấn đề tiếp theo!

Để biểu đạt mệnh lệnh mang sắc thái gay gắt, lời kêu gọi, người ta sử dụng dạng nguyên thể của động từ với ngữ điệu mệnh lệnh đặc biệt.

Не разговаривать!

Không nói chuyện nữa!

Убрать урожай без потерь!

Hãy thu hoạch vụ mùa mà không được có tổn thất nào.

Tài liệu tham khảo: Cách chia động từ tiếng Nga & Tóm lược ngữ pháp tiếng Nga. Bài viết cách dùng thức mệnh lệnh của động từ được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Nga SGV.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news