Home » Động từ nhóm VI trong tiếng Nga
Today: 16-01-2021 09:41:01

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Động từ nhóm VI trong tiếng Nga

(Ngày đăng: 14-01-2021 10:05:39)
           
Động từ nhóm VI là nhóm động từ ở dạng nguyên thể có tận cùng –чь, đồng thời dạng nguyên thể không có tiếp vị ngữ đặc biệt, nghĩa là phụ âm tận cùng của động từ nguyên thể thuộc vào thân từ.

Các động từ nhóm VI ở dạng nguyên thể có tận cùng –чь thuộc nhóm VI.

Thông báo: Duy nhất trong năm từ ngày 13 - 26/01/2021, giảm học phí 60% còn 260.000đ 1 tháng khi đăng ký khoá học Anh, Hàn, Hoa, Nhật. LH: 0902 516 288 cô Mai. -> Chi tiết.

Giảm 60% Học Phí Mừng Xuân 2021

печь, стричь, помочь.

Đồng thời dạng nguyên thể không có tiếp vị ngữ đặc biệt.

Sài Gòn Vina, Động từ nhóm VI trong tiếng NgaThời hiện tại và tương lai đơn giản của động từ thuộc nhóm VI được cấu tạo từ các vĩ tố - у, -ешь(-ёшь), -ет(-ёт), -ем(-ём), -ут.

печь - стри-чь - мочь.

пеку - стригу - могу.

печёшь - стрижёшь - можешь.

Trọng âm có thể luôn ở vĩ tố.

жечь, жгу, жжёшь.

Ở ngôi thứ I số ít trọng âm rơi vào vĩ tố, ở các hình thái khác trọng âm rơi vào thân từ.

помочь, помогу: Giúp đỡ.

Nhưng поможешь: Sẽ giúp.

Chuyển đối âm: Ở ngôi thứ I số ít và ngôi thứ III số nhiều có hiện tượng chuyển đổi âm.

ч: г : ж _печь - пеку, печёшь, пекут.

ч: к: ч _мочь - могу, можешь, могут.

Hiện tượng chuyển đổi âm ч: к: ч ~лечь, печь, ~речь , сечь, течь, волочь, толочь và những động từ phái sinh của chúng.

Hiện tượng chuyển đổi âm ч: г : ж xảy ra ở thân từ của các động từ беречь, стеречь, жечь, ~прячь, стричь, мочь.

Thời quá khứ. Các động từ thuộc nhóm VI ở tận cùng thân từ có cùng một phụ âm như ở ngôi thứ I số ít.

Ở hình thái giống đực không có tiếp vị ngữ -л, ngoài ra ở gốc từ có hiện tượng chuyển đổi âm -е: ё.

пе-чь - помо-чь - стричь.

пеку - помогу - стригу.

пёк - помог - стриг.

пекла - помогла - стригла.

пекло - помогло - стригло.

пекли - помогли - стригли.

Hình thái bị động hoàn thành thể được cấu tạo ừ ngôi thứ II số ít nhờ tiếp vị ngữ-ен, ён.

испеч-ёшь - постриж-ёшь - зажж-ёшь.

испечён - пострижен - зажжён.

испечена - пострижена - зажжена.

Thức mệnh lệnh được cấu tạo từ ngôi thứ I số ít nhờ vĩ tố -и.

пек-у помаг-у.

пеки - помоги.

Trường hợp ngoại lệ: Động từ лечь - ляг.

Tư liệu tham khảo: Tóm lược ngữ pháp tiếng Nga. Bài viết động từ nhóm VI trong tiếng Nga được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Nga Sài Gòn Vina.

Nguồn: https://saigonvina.edu.vn

Related news