Home » Cách dùng cách 2 có giới từ trong tiếng Nga
Today: 08-03-2021 23:13:22

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Cách dùng cách 2 có giới từ trong tiếng Nga

(Ngày đăng: 27-01-2021 18:18:45)
           
Tổng hợp những ý nghĩa cơ bản của danh từ cách 2 có giới từ trong tiếng Nga, câu hỏi, cách dùng và ví dụ cụ thể cho từng trường hợp.

Cách dùng cách 2 có giới từ trong tiếng Nga:

Ở ai có cái gì - у кого?

У Антона английский словарь - Anton có từ điển tiếng Anh.

Ai đó ở đâu, ở chỗ của ai - у кгог?, где? 

Мой словарь У Антона - Từ điển của tôi ở chỗ Anton.

Сейчас он у врача - Bây giờ anh ấy đang ở chỗ bác sỹ.

SGV, Cách dùng cách 2 có giới từ trong tiếng Nga Địa điểm ban đầu của sự chuyển động (có thể là nơi chốn hoặc người) - откуда?, от чего?, от кгог?

Антон приехал в Москву от брата - Anton đến Moscow từ chỗ anh trai.

Автобус отошёл от остановки - Xe buýt rời khỏi trạm.

Địa điểm kết thúc - Куда?, до чего?

Как доехать до вокзала? - Đến nhà ga thì đi như nào?

Giới hạn thời gian hoặc hành động - когда?

Антон работает с утра до вечера - Anton làm việc từ sáng đến tối.

Он позвонил до (после, во время) обеда - Anh ta gọi cho tôi trước (sau, trong) bữa trưa.

Nơi chốn - где?

Этот магазин находится около (недалеко от ) стадиона - Cửa hàng đó nằm gần (không xa ) sân vận động.

Sự thiếu vắng vật - без чего?

Саша вышёл на улицу без шапки - Casha ra đường mà không đội mũ .

Xác định, quy định trước - Какой?

Мне, пожалуйста, кофе без молока - Cho tôi cà phê không sữa.

Вот хорошая книга для детей - Đó là cuốn sách hay đối với trẻ em.

Mục đích - с какой целью?

Он приехал для участия в Олимпиаде - Anh ta đến để tham gia thế vận hội.

Nguyên nhân - почему?

Из-за дождя мы осталсь дома - Vì trời mưa nên chúng ta ở nhà.

Tư liệu tham khảo: Программа по русскому языку как иностранному. Bài viết cách dùng cách 2 có giới từ trong tiếng Nga được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Nga Sài Gòn Vina.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news