Home » Các chức năng ngữ pháp của tiểu từ
Today: 08-03-2021 22:23:20

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Các chức năng ngữ pháp của tiểu từ

(Ngày đăng: 27-01-2021 18:18:12)
           
Tiểu từ "ся" dùng để cấu tạo hình thái bị động của động từ thể chưa hoàn thành, hay để cấu tạo hình thái vô nhân xưng của một số động từ dùng biểu thị trạng thái của con người.

Các chức năng ngữ pháp của tiểu từ "ся".

Tiểu từ "ся" dùng để cấu tạo hình thái bị động của động từ thể chưa hoàn thành.

Памятники старины охраняются государством.

SGV, Các chức năng ngữ pháp của tiểu từ ся Những di tích văn hóa cổ xưa được bảo vệ bởi nhà nước.

Tiểu từ "ся" kết hợp với động từ cập vật thể hoàn thành và chưa hoàn thành, nếu như trong văn cảnh cụ thể không thể dùng đối tượng trực tiếp. Hành động trong trường hợp này hướng tới chủ ngữ chứ không hướng tới chủ thể thực hiện hành động.

Занятия начались в 9 утра.

Lớp học bắt đầu lúc 9 giờ sáng. (Hướng tới chủ ngữ là lớp học).

Nhưng câu: Учитель начал урок.

Thầy giáo bắt đầu giờ học. (Hướng tới chủ thể hành động hay nhân vật hành động là thầy giáo).

Вторая мировая кончилась война в 1945 году.

Chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc năm 1945.

Những động từ loại này bao gồm: Начинаться-начаться (bắt đầu), кончаться-кончиться (kết thúc), продолжаться-продолдиться (tiếp tục, kéo dài), возобновляться-возобновиться (khôi phục), завершаться-завершиться (hoàn thành, hoàn tất), увеличиваться-увеличиться (làm mạnh, tăng lên), сокращаться-сократиться (rút ngắn lại).

Tiểu từ  được dùng để cấu tạo hình thái vô nhân xưng của một số động từ dùng biểu thị trạng thái của con người. Thí dụ: хотеть (muốn), думать (nghĩ), спать (ngủ), работать (làm việc).

Мне хочется посмотреть вашу коллекцию.

Tôi rất muốn được xem bộ sưu tập của anh.

Những động từ không thể thiếu tiểu từ "ся": кажется (dường như), низдоровится (không khỏe), смеркается (trời tối).

Зимой смеркается рано.

Mùa đông trời tối sớm.

Tài liệu tham khảo: Cách chia động từ tiếng Nga L.I. Pirogova & Tóm lược ngữ pháp tiếng Nga I.M.Punkina. Bài viết các chức năng ngữ pháp của tiểu từ "ся" được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Nga Sài Gòn Vina.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news