Home » Bảng biến cách của tính từ số nhiều trong tiếng Nga
Today: 23-10-2021 19:15:20

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Bảng biến cách của tính từ số nhiều trong tiếng Nga

(Ngày đăng: 11-05-2021 09:28:10)
           
Bảng biến cách của tính từ số nhiều là những biến cách bao gồm cả giống đực, giống cái và giống trung, được thể hiện qua 6 cách khác nhau.

Bảng biến cách của tính từ số nhiều

Khoá học trực tuyến tại ngoại ngữ SGV

Thông báo: Tổng khai giảng khoá học online tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật, tương tác trực tiếp với giáo viên 100%, học phí 360.000đ/tháng, liên hệ: 0902 516 288 cô Mai >> Chi tiết

Cách

Số nhiều

 

1

Вот новые студенты (студентки).
Это древние памятники.

-ые
-ие

2

Нет новых студентов(студенток).
Нет древних памятников.

-ых
-их

3

Помогли новым студентам (студенткам).
Подъехали к древним памятникам.

-ым
-им

4

Увидели новых студентов (студенток).
Увидели древние памятники.

động vật= cách 2
bất động vật= cách 1

5

Познакомились с новыми студентами (студентками).
Познакомились с древними памятниками.

-ыми
-ими

6

Говорят о новых студентах (студентках).
Говорят о древних памятниках.

-ых
-их

Tài liệu tham khảo: Программа по русскому языку как иностранному. Bài viết bảng biến cách của tính từ số nhiều được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Nga Sài Gòn Vina.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news