Home » Cách dùng động từ nhóm I trong tiếng Nga
Today: 17-10-2021 10:33:48

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Cách dùng động từ nhóm I trong tiếng Nga

(Ngày đăng: 11-05-2021 09:26:01)
           
Động từ nhóm I bao gồm những động từ có thân từ nguyên thể, thời hiện tại và thời quá khứ trùng nhau, đồng thời cả ba thân từ đó đều kết thúc bằng một nguyên âm

Động từ nhóm I.

Khoá học trực tuyến tại ngoại ngữ SGV

Thông báo: Tổng khai giảng khoá học online tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật, tương tác trực tiếp với giáo viên 100%, học phí 360.000đ/tháng, liên hệ: 0902 516 288 cô Mai >> Chi tiết

Nguyên thể: чита-ть теря-ть боле-ть ду-ть.

 

Thời hiện tại: чита-ю теря-ю боле-ю ду-ю.

Thời quá khứ:чита-л теря-л боле-л ду-л.

Phần lớn những động từ có tận cùng là –ать, -ять,- еть kiểu như читать, терять, болеть, cũng như những động từ дуть, гнить và những động từ phái sinh của nó đều thuộc nhóm 1.

SGV, Cách dùng động từ nhóm I trong tiếng Nga Thời hiện tại và thời tương lai đơn giản của động từ nhóm 1 được cấu tạo theo cách sau : bỏ -ть đồng thời thêm vĩ tố: -ю, -ешь(-ёшь), -ем(-ём), -ете(-ёте), -ют.

чита-ть: читаю, читаешь, читает, читаем, читаете, читают.

теря-ть: теряю, теряешь, теряет, теряем, теряете, теряют.

Trọng âm luôn ở thân từ. Trường hợp ngoại lệ ở đây là động từ гнить và các động từ phái sinh của nó, trong đó trọng âm rơi vào vĩ tố.

Thời quá khứ được cấu tạo bằng cách thêm vào thân từ nguyên thể tiếp vị ngữ thời quá khứ -л và vĩ tố giống.

Читать: он читал, она читала, они читали.

Болеть: он болел, она болела, они болели.

Hình thái bị động của động từ hoàn thành thể được cấu tạo:

Từ những động từ có tận cùng là -ать, ять nhờ tiếp vị ngữ -н đồng thời trọng âm chuyển dịch về phía trước một âm tiết.

Прочитать прочитан, прочитана, прочитано, прочитаны.

Từ những động từ có tận cùng là –еть, -уть nhờ tiếp vị ngữ -т:

Согреть: согрет,согрета.

Сдуть: сдут, сдута.

Thức mệnh lệnh được cấu tạo từ ngôi thứ 2 số ít nhờ -й.

Чита-ешь: читай.

Гре-ешь: грей.

Ду-ешь: дуй.

Tài liệu tham khảo: Cách chia động từ tiếng Nga _L.I.Pirogova. Bài viết cách dùng động từ nhóm I trong tiếng Nga được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Nga Sài Gòn Vina.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news