Home » Các kiểu trọng âm cơ bản của danh từ trong tiếng Nga
Today: 29-11-2021 15:56:13

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Các kiểu trọng âm cơ bản của danh từ trong tiếng Nga

(Ngày đăng: 11-05-2021 09:22:47)
           
Các kiểu trọng âm cơ bản trong tiếng Nga bao gồm trọng âm cố định, ở tất cả các cách số nhiều chuyển lên âm tiết đầu từ và các kiểu trọng âm khác.

Các kiểu trọng âm cơ bản của danh từ.

Khoá học trực tuyến tại ngoại ngữ SGV

Thông báo: Tổng khai giảng khoá học online tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật, tương tác trực tiếp với giáo viên 100%, học phí 360.000đ/tháng, liên hệ: 0902 516 288 cô Mai >> Chi tiết

Trọng âm cố định: Là trọng âm luôn rơi vào một âm tiết nhất định của từ trong tất cả các cách số ít cũng như số nhiều.

побéда, побéды, побéде: Chiến thắng.

SGV, Các kiểu trọng âm cơ bản của danh từ trong tiếng Ngaстудéнт, студéнту: Sinh viên.

движéние, движéния: Sự chuyển động.

Tất cả những danh từ giống cái và giống trung cũng như đại đa số các danh từ giống đực ở cách 1 số ít không có trọng âm ở âm tiết đầu cũng như âm tiết cuối đều có trọng âm cố định.

побéда, палáтка: Lều vải.

болóто: Đầm lầy.

сапóжник: Thợ giầy.

Trường hợp ngoại lệ đối với danh từ giống đực ở cách 1 số nhiều có tận cùng là -а, -я.

Những danh từ này có trọng âm rơi vào âm tiết cuối trong tất cả các cách số nhiều профессорá “giáo sư” (cách 2: профессорóв).

Một số danh từ có trọng âm ở âm tiết đầu hoặc âm tiết cuối ở dạng cách một số ít cũng có thể có trọng âm cố định.

студéнт: Trọng âm rơi vào âm tiết cuối ở dạng cách 1 số ít.

плóтник: Trọng âm rơi vào âm tiết đầu ở dạng cách 1 số ít.

Trọng âm ở hình thái cách 4 số ít chuyển lên âm tiết đầu từ.

рукá - рýку: Tay.

головá-г óлову: Đầu.

Trọng âm ở dạng cách 1 số nhiều chuyển lên âm tiết đầu từ.

рукá - рýки, головá - г óловы.

Trọng âm ở tất cả các cách số nhiều chuyển lên âm tiết đầu từ.

письмó - пúсем: Thư.

Trọng âm ở tất cả các cách gián tiếp số ít cũng như số nhiều chuyển xuống âm tiết cuối từ.

конь – коня’: Ngựa.

Trọng âm ở tất cả các cách gián tiếp số nhiều chuyển xuống âm tiết cuối từ.

волк - вóлки: Con sói.

Trọng âm chuyển xuống âm tiết cuối từ ở dạng cách 6 số ít khi danh từ đi với giới từ в, на chỉ địa điểm hoặc thời gian.

в лесý: Trong rừng.

на мостý: Trên cầu.

в прошлом годý: Năm ngoái.

Ở dạng cách 6 đối với danh từ giống đực trọng âm chỉ chuyển dịch nếu như danh từ đó có vĩ tố -y.

Tư liệu tham khảo: Tóm lược ngữ pháp tiếng Nga. Bài viết các kiểu trọng âm cơ bản của danh từ trong tiếng Nga được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Nga Sài Gòn Vina.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news