Home » Động từ đi với giới từ B ở cách 6 trong tiếng Nga (phần 3)
Today: 11-05-2021 21:26:47

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Động từ đi với giới từ B ở cách 6 trong tiếng Nga (phần 3)

(Ngày đăng: 11-05-2021 09:19:16)
           
Động từ đi với giới từ B ở cách 6 trong tiếng Nga để chỉ sự thi đấu, thi đua trong công việc hay về kiến thức hoặc chỉ sự nghi ngờ về một sự việc hay một người.

Các động từ đi với giới từ B ở cách 6 trong tiếng Nga (phần 3).

Khoá học trực tuyến tại ngoại ngữ SGV

Thông báo: Tổng khai giảng khoá học online tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật, tương tác trực tiếp với giáo viên 100%, học phí 360.000đ/tháng, liên hệ: 0902 516 288 cô Mai >> Chi tiết

Соревноваться (в чём?): Thi đua, thi đấu (trong việc gì).

В работе (trong công tác).

В беге (chạy).

В прыжках.

SGV, Động từ đi với giới từ B ở cách 6 trong tiếng Nga (phần 3)Сомневаться (в чём?): Nghi ngờ (về cái gì?).

В знаниях (về kiến thức).

В способностях (về khả năng).

В честности человек (về tính trung thực của con người).

Упрекать (в чём?): Trách móc (vì việc gì?).

Упрекнуть (в чём?).

В бесхозяйственности (vì luộm thuộm).

В жадности (vì tham lam).

В бестактности (vì thiếu tế nhị).

Убеждаться (в чём?): Tin (vào cái gì?).

Убедиться (в чём?).

В необходимости (vào sự cần thiết).

В неизбежности (vào sự tất yếu).

Участвовать (в чём?): Tham gia (vào việc gì).

(принимать участие, принять участие).

В выборах (vào bầu cử).

В голосовании (biểu quyết).

В работе (vào công việc).

Tư liệu tham khảo: Tóm lược ngữ pháp tiếng Nga - I.M. Punkina. Bài viết động từ đi với giới từ B ở cách 6 trong tiếng Nga phần 3 được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Nga Sài Gòn Vina.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news