Home » Động từ đi với giới từ B ở cách 6 trong tiếng Nga (phần 2)
Today: 11-05-2021 21:42:53

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Động từ đi với giới từ B ở cách 6 trong tiếng Nga (phần 2)

(Ngày đăng: 11-05-2021 09:19:06)
           
Động từ đi với giới từ B ở cách 6 trong tiếng Nga (phần 2) được dùng để báo cáo việc gì cho ai thường là công việc hay một kế hoạch nào đó.

Động từ đi với giới từ B ở cách 6 trong tiếng Nga (phần 2).

Khoá học trực tuyến tại ngoại ngữ SGV

Thông báo: Tổng khai giảng khoá học online tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật, tương tác trực tiếp với giáo viên 100%, học phí 360.000đ/tháng, liên hệ: 0902 516 288 cô Mai >> Chi tiết

Отчитываться (в чём?) Báo cáo (về cái gì?).

Отчитываться (в чём?).

SGV, Động từ đi với giới từ B ở cách 6 trong tiếng Nga (phần 2)В своей работе (về công việc của mình).

В расходах (về sự chi phí).

В выполнении плана (về việc thực hiện kế hoạch).

Признаваться (в чём?) Công nhận, thổ lộ (cái gì?).

Признаться (в чём?).

В любви (về tình yêu).

В ошибках (những khuyết điểm).

Разочаровываться (в ком? в чём?) Thất vọng (về ai? về cái gì?).

Разочароваться (в ком? в чём?).

В человеке (về con người).

В работе (về công việc).

В надеждах (về niềm tin).

В жизни (về cuộc sống).

В друге (về người bạn).

Nhưng: очаровывать-ся (say mê ( cái gì ), очаровать-ся (чем?).

Сознаваться (в чём?) nhận thức được (cái gì?).

Сознаться (в чём?) .

В своей вине (lỗi của mình).

Tài liệu tham khảo: Tóm lược ngữ pháp tiếng Nga - I.M. Punkina. Bài viết động từ đi với giới từ B ở cách 6 trong tiếng Nga (phần 2) được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Nga Sài Gòn Vina.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news