Home » Ngoại ngữ nào dễ học nhất đối với người Việt
Today: 02-07-2020 15:21:25

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Ngoại ngữ nào dễ học nhất đối với người Việt

(Ngày đăng: 08-05-2020 10:04:18)
           
Ngoại ngữ nào dễ học nhất đối với người Việt? Có 5 ngoại ngữ người Việt dễ học nhất là tiếng Anh, Tiếng Hàn, tiếng Trung, tiếng Nhật và tiếng Pháp.

Ngoại ngữ dễ học nhất đối với người Việt là những ngoại ngữ gần gủi và có nhiều điểm chung về ngữ pháp, cấu trúc tương tự với tiếng Việt.

Các ưu thế của các ngoại ngữ dễ học nhất đối với người Việt:

Ngoại ngữ nào dễ học nhất đối với người Việt Tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến trên thế giới, là ngôn ngữ thống nhất trong các văn bản có tính quốc tế.

Ngoài ra, số lượng các trung tâm, tài liệu, sách báo, bài hát tiếng Anh ngày càng đa dạng và phong phú.

Tiếng Trung là ngoại ngữ được học nhiều nhất sau tiếng Anh, khá dễ học đối với người Việt vì có yếu tố tương đồng của Hán ngữ và Việt ngữ.

Tiếng Nhật là ngoại ngữ được người Việt lựa chọn tiếp theo sau tiếng Trung.

Số lượng các công ty của Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam rất nhiều nên nhu cầu giao tiếp trở nên dễ dàng hơn.

Tiếng Hàn được ưu chuộng ở Việt Nam, tiếng Hàn khá tương đồng với tiếng Việt và nhất là bảng chữ cái nên người Việt học tiếng Hàn khá dễ.

Tiếng Pháp là ngoại ngữ được giảng dạy chủ yếu tại Việt Nam trước khi tiếng Anh trở nên thịnh hành.

Bài viết ngoại ngữ nào dễ học nhất đối với người Việt được tổng hợp  bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh Sài Gòn Vina.

Nguồn: https://saigonvina.edu.vn

Related news