Home » Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp diễn
Today: 13-12-2018 10:59:59

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp diễn

(Ngày đăng: 18-01-2018 09:03:42)
           
QUÁ KHỨ ĐƠN VÀ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN, Cả hai thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn đều được dùng để chỉ những sự vật sự việc đã diễn ra và kết thúc trong quá khứ.

QUÁ KHỨ ĐƠN VÀ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN, Cả hai thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn đều được dùng để chỉ những sự vật sự việc đã diễn ra và kết thúc trong quá khứ.

Thông thường khi nói về sự việc trong quá khứ chúng ta hay dùng thì quá khứ đơn. Đây là cách dùng phổ biến nhất khi nói đến các sự việc trong quá khứ.

- I lived there for 6 years.

Tôi đã sống ở đó trong 6 năm.

- I only found out a few moments ago.

Tôi chỉ mới tìm ra cách đây vài phút.

- I asked her but she didn't know anything.

Tôi đã hỏi cô ấy nhưng cô ấy không biết gì cả.

- The company made 100 people redundant last year.

Năm ngoái công ty đó đã sa thải 100 nhân viên.

Chúng ta chỉ sử dụng thì quá khứ tiếp diễn khi chúng ta muốn nhận mạnh diễn biến hay quá trình của sự việc.

- Everybody was talking about it all evening.

Mọi người đã nói về việc đó cả đêm.

Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp diễn

- They were really trying hard but couldn't do it.

Họ đã thật sự cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không thể thực hiện được điều đó.

- I was thinking about you the other day.

Mấy ngày gần đây tôi đã nghĩ về anh.

- Were you expecting that to happen?

Anh đã mong điều gì sẽ xảy ra?

Khi chúng ta dùng cả hai thì này trong cùng một câu thì chúng ta dùng thì quá khứ tiếp diễn để chỉ hành động hay sự việc nền và thì quá khứ đơn để chỉ hành động hay sự việc xảy ra và kết thúc trong thời gian ngắn hơn.

- It was raining hard when we left the building.

Khi họ ra khỏi tòa nhà thì trời đang mưa rất to.

- I was reading the report when you rang.

Tôi đang xem báo cáo thì anh gọi.

- He was going out to lunch when I saw him.

Khi tôi gặp anh ấy thì anh ấy đang ra ngoài để ăn trưa.

- The company was doing well when I last visited it.

Lần cuối cùng tôi đến thăm công ty đó thì lúc đó nó đang làm ăn rất tốt.

QUÁ KHỨ ĐƠN VÀ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN biên soạn bởi Trường Ngoại Ngữ Saigon Vina.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news