Home » Tổng hợp về trợ động từ
Today: 16-04-2021 06:15:01

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Tổng hợp về trợ động từ

(Ngày đăng: 14-04-2021 14:39:38)
           
Bạn đang tìm hiểu về TRỢ ĐỘNG TỪ - sau đâu là tổng hợp về trợ động từ mà bạn thường hay gặp.

Tổng hợp về trợ động từ

Thông báo: Duy nhất trong năm từ ngày 10 - 19/4/2021, giảm học phí 25% còn 488.000đ 1 tháng khi đăng ký khoá học Anh, Hàn, Hoa, Nhật. LH: 0902 516 288 cô Mai. Chi tiết.

Giảm 25% Học Phí Tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật

May

Yêu cầu lịch sự

Cho phép ai làm gì (trang trọng).

Mức độ chắc chắn < 50%

May I borrow your pen?

(Cho mình mượn bút nhé?)

You may leave the room.

(Anh có thể ra ngoài).

Where's Ha?

She may be at the library.

(Hà đâu? Có lẽ trong thư viện).

She may have been at the library.

(Có lẽ cô ấy trong thư viện).

Might

Mức độ chắc chắn <50%.

Yêu cầu lịch sự (ít gặp).

Where is Ha?

She might be at the library.

Might I borrow your pen?

He might have been at the library.

Should

Khuyên bảo.

90% chắc chắn.

I should study tonight.

(Tối nay tôi nên học bài).

She should do well onthe test.(chỉ dùng cho tương lai,không dùng cho hiện tại).

(Hy vọng cô ấy làm bài kiểm tra tốt).

I should have studied last night, but I didn't.

(Đáng lẽ tôi nên học bài tối qua nhưng tôi lại không).

SGV, Tổng hợp về trợ động từ She ought to have done well on the test.

Ought to

Khuyên bảo.

90% chắc chắn

You ought to sutdy tonight.

(Tối nay con nên học bài).

She ought to do well on the test. (tương lai)

(Hy vọng cô ấy làm bài tốt).

I ought to have studied last night, but I didn't.

She ought to have done well on the test.

Had better

Lời khuyên có cảnh báo.

You had better be on time, or we will leave without you.

(Bạn nên đến đúng giờ nếu không mọi người sẽ đi luôn).

Be supposed to

Hy vọng.

Hy vọng về sự việc chưa hoàn thành.

Class was supposed to begin at 10:00, but it didn't begin until 10:15.

(Lớp học hy vọng bắt đầu lúc 10 giờ đúng, nhưng phải mãi tới 10h15', nó mới bắt đầu).

Must

Cực kỳ cần thiết

Sự cấm đoán (Must not)

95% chắc chắn

I must go to school.

(Tôi phải đi học).

You must not open that door.

(Cấm con mở cánh cửa đó).

Thinh isn't in class. He must be sick.

(Thịnh không đi học. Bạn ấy chắc bị ốm).

Thinh must have been sick yesterday.

(Chắc hôm qua Thịnh bị ốm rồi).

Bài viết Tổng hợp về trợ động từ được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh Sài Gòn Vina.

Nguồn: https://saigonvina.edu.vn

Related news