Home » Bằng cấp tiếng Anh là gì?
Today: 13-06-2024 21:06:25

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Bằng cấp tiếng Anh là gì?

(Ngày đăng: 03-03-2022 10:51:21)
           
Bằng cấp tiếng Anh là degree (diˈgrē). Các loại bằng cấp, học vị phổ biến trong tiếng Anh. Ví dụ cụ thể về bằng cấp trong tiếng Anh.

Bằng cấp tiếng Anh là degree là văn bằng được cấp cho những người sau khi hoàn thiện xong các chương trình học đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân gồm các cấp học tiểu học, THCS, THPT, trung cấp, cao đẳng, đại học.

Bằng cấp tiếng Anh là gìCác loại bằng cấp, học vị phổ biến trong tiếng Anh:

Bachelor: Bằng cử nhân.

Ví dụ:

The Bachelor of Art (B.A., BA, A.B. hoặc AB ): Cử nhân khoa học xã hội.

The Bachelor of Business Administration (BBA): Cử nhân quản trị kinh doanh.

The Bachelor of Commerce and Administration (BCA): Cử nhân thương mại và quản trị.

Master: Bằng thạc sĩ.

Ví dụ:

The Master of business Administration (MBA): Thạc sĩ quản trị kinh doanh.

The Master of Finance (M.Fin.): Thạc sĩ tài chính học.

The Master of Science (M.S., MSc hoặc M.S): Thạc sĩ khoa học tự nhiên.

Post Doctor: Bằng tiến sĩ.

Ví dụ:

Doctor of Medicine (M.D): Tiến sĩ y khoa.

Doctor of Business Administration (DBA hoặc D.B.A): Tiến sĩ quản trị kinh doanh.

Doctor of Science (D.Sc.): Tiến sĩ các ngành khoa học.

Bài viết bằng cấp tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi giáo viên tiếng Anh trung tâm tiếng Anh SGV.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news