Home » Cởi mở dịch sang Tiếng Anh
Today: 07-07-2022 05:04:06

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Cởi mở dịch sang Tiếng Anh

(Ngày đăng: 08-03-2022 22:13:44)
           
Cởi mở dịch sang Tiếng Anh là Openness, là giao tiếp với mọi người một cách thân thiết, thoải mái, không dè dặt hay nghi ngờ người khác.

Cởi mở dịch sang Tiếng Anh là openness, được phiên âm là /ˈəʊpənnəs/.

Cởi mở là tính cách tốt, người có tính cách này sẽ luôn vui vẻ, hòa đồng với mọi người và họ luôn được mọi người yêu quý.

Cởi mở dịch sang Tiếng Anh, ngoại ngữ sài gòn vina Người cởi mở luôn dễ dàng bày tỏ tâm tình của mình cho người khác và cũng dễ hiểu được tâm tình của người khác.

Một số mẫu câu về cởi mở dịch sang tiếng Anh:

Tour guides are people who are always openness to their customers.

Hướng dẫn viên du lịch là người luôn luôn cởi mở với khách hàng của mình.

My sister is always openness to everyone, so she is always loved by everyone.

Chị gái tôi luôn cởi mở với mọi người, nên cô ấy luôn được mọi người yêu quý.

Thanks to my openness, I have a lot of friends.

Nhờ sự cởi mở của tôi mà tôi có rất nhiều bạn bè.

Bài viết cởi mở dịch sang tiếng Anh được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV

Nguồn: https://saigonvina.edu.vn

Related news