Home » Kỳ thi THPT tiếng Anh là gì
Today: 07-07-2022 05:30:22

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Kỳ thi THPT tiếng Anh là gì

(Ngày đăng: 08-03-2022 22:13:39)
           
Kỳ thi THPT tiếng Anh là graduation exam. Là kỳ thi chuyển cấp quan trọng của học sinh sau khi đã hoàn thành chương trình học lớp 12.

Kỳ thi THPT: graduation exam /ˌɡrædʒuˈeɪʃn/ /ɪɡˈzæm/.

saigonvina, Kỳ thi THPT tiếng Anh là gì Là kỳ thi quan trọng để bước vào cánh cửa Đại học, Cao đẳng sau khi đã hoàn thành bậc THPT.

Kỳ thi THPT (thi tốt nghiệp) ở Việt Nam hiện nay gồm 5 bài thi, trong đó có 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, tiếng Anh và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp.

Thí sinh được chọn đăng ký dự thi cả 2 bài thi tổ hợp, điểm bài thi tổ hợp nào cao hơn sẽ được chọn để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Một số mẫu câu về kỳ thi THPT trong tiếng Anh:

You should study hard because of the upcoming graduation exam: Bạn nên học tập chăm chỉ vì kỳ thi tốt nghiệp sắp tới.

After graduation exam, maybe I'll go to the beach to relax: Sau khi thi tốt nghiệp, có lẽ tôi sẽ đi biển để thư giãn.

He passed his graduation exam in May 1867: Anh ấy đã thi đậu tốt nghiệp vào tháng 5 năm 1867.

Bài viết kỳ thi THPT tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV

Nguồn: https://saigonvina.edu.vn

Related news