Home » Thân thiện tiếng Anh là gì
Today: 07-07-2022 05:28:44

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Thân thiện tiếng Anh là gì

(Ngày đăng: 08-03-2022 22:12:06)
           
Thân thiện tiếng Anh là friendly, là tính cách của một người luôn sống hòa nhập với mọi người, luôn tử tế, gần gủi,có tình cảm tốt và có thiện cảm với người khác.

Thân thiện tiếng Anh là friendly /ˈfrendli/, là tính cách tốt của những người luôn vui vẻ, hòa đồng với mọi người.

Người có tính thân thiện luôn được mọi người yêu quý, có rất nhiều bạn bè và người sẵn sàng trợ giúp họ.

Thân thiện tiếng Anh là gì, ngoại ngữ sài gòn vina Những người thân thiện dễ dàng bắt chuyện với mọi người và luôn thoải mái khi giao tiếp với người khác.

Một số mẫu câu về thân thiện tiếng Anh:

The store employees had been friendly to him.

Những nhân viên của cửa hàng tỏ ra thân thiện với anh ấy.

My uncle is always friendly to his neighbors.

Chú của tôi luôn thân thiện với hàng xóm của mình.

I like my friend, because they are friendly people and always kind to everyone.

Tôi thích bạn bè của tôi, vì họ là những người thân thiện và luôn tốt bụng với mọi người.

Bài viết thân thiện tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV

Nguồn: https://saigonvina.edu.vn

Related news